2024-06-10 | 4 min läsning

Skola som arena väcker internationellt intresse

Ann Mireblom, David Nilsson och Fatima Taratniya arbetar alla i socialförvaltningen Nordost Foto: Jenny Segersten
2024-06-10 | 4 min läsning
Skola som arena väcker internationellt intresse
​​När Göteborgs Stads arbete med Skola som arena presenterades vid en Eurocities-konferens i Lyon hösten 2023 väckte det så stort intresse att en delegation på 20 personer ville komma till Göteborg och se arbetet på plats.

– Besökarna är mycket intresserade av hur vi arbetar med Skola som arena, men det är ett erfarenhetsutbyte som går åt båda hållen, säger Anna Grunander, utvecklingsledare för hållbar utveckling på grundskoleförvaltningen.

Ann Mireblom, David Nilsson och Fatima Taratniya arbetar alla i socialförvaltningen Nordost och har många samarbeten med civilsamhället i området. Foto: Jenny Segersten

Träffade engagerade föreningar

Studiebesöket pågick under tre fullspäckade dagar och en hel del av tiden lades på att visa upp praktiskt områdesarbete i Bergsjön, Tynnered, Frölunda och Lövgärdet. Besökarna, som kom från Finland och Belgien, fick förutom tjänstepersoner träffa flera av de engagerade föreningar och personer som driver och fyller de lokala verksamheterna med innehåll.

Skola som arena/Lights on
  • Skola som arena är en samverkan för företag, föreningar och kommunala verksamheter i Göteborgs Stad för att barn och unga ska få mer jämlika uppväxtvillkor
  • Det gör staden genom att öppna skolan och göra det till en mötesplats
  • Tillsammans med barn, unga och deras familjer fylls skolan med aktiviteter före och efter skoltid
  • Skola som arena kan även kallas Lights on eller skolan mitt i byn

Läs mer: Göteborgs Stad Skola som arena – Verksamhetsrapport 2023

– Det är ju invånarna som styr vilka aktiviteter som ska fylla våra lokaler och hittills har det varit störst intresse för olika typer av idrott. Men vi uppmuntrar andra förslag och öppnar gärna för andra sociala möten om så önskas, säger Ann Mireblom, koordinator för Lights on på Sandeklevsskolan och Gärdsmosseskolan.

“Daily mile” ett uppmärksammat initiativ

En av alla som bidrog till programmet var Ibrahim Omar, aktivitetsledare på Sandeklevsskolan och Bergsjöbo med stort intresse för bygden. Han gav besökarna en personlig guidad visning runt Rymdtorget i Bergsjön och presenterade inte bara de K-märkta byggnaderna och konsten, utan beskrev även hur området används av familjerna som bor där.

Som aktivitetsledare brukar Ibrahim Omar ta med barn och unga till träningsplatsen vid Merkuriusgatan. Här visar han hur man får instruktioner till redskapen genom en QR-kod. Foto: Jenny Segersten

Till exempel fick gruppen veta att den gula linjen runt Solbackeskolan är slingan eleverna följer när de gör sin ”daily mile”, ett uppmärksammat initiativ för att öka elevernas fysiska aktivitet.

Varje dag i ur och skur är Solbackeskolans elever ute och rör sig i minst 15 minuter. Det är så lång tid som det beräknas ta för ett barn att springa en mile, därav ”the daily mile” som skolan införde 2018. Foto: Jenny Segersten

– Besökarna har under besöket återkommit till hur rent, grönt och luftigt det är i Göteborg, inte trångt, skräpigt och smutsigt som i många andra europeiska storstäder. Det som förvånat många av dem är vårt fria skolval, hur svårt det är att som kommun motverka skolsegregation och att det ansvaret läggs på vårdnadshavarna, säger David Nilson, samordnare för arbetet med Skola som arena i Nordost.

Eurocities
  • Är en samarbetsorganisation för större städer (kommuner) inom EU. Städer som har minst 250 000 invånare kan bli medlemmar
  • Mindre städer, liksom europeiska städer utanför EU kan bli associerade medlemmar.
  • Grundades 1986 och hade 2007 fler än 130 medlemsstäder – från Sverige är det Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som är fullvärdiga medlemmar

Länk: Eurocities

Europeiska socialfonden
  • Är ett av EU:s verktyg för att främja sysselsättningen i Europa
  • I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer

Källa: ESF.sePrenumerera så du inte missar något nytt!