2023-09-11 | 2 min läsning

Skräpplockardag vid Järntorget och Långgatorna

Tredje Långgatan: Foto: Henrik Olsson
2023-09-11 | 2 min läsning
Skräpplockardag vid Järntorget och Långgatorna
Fastighetsägarnätverket vid Järntorget och Långgatorna anordnar en skräpplockardag den 16 september. Inbjudna är medlemmar, verksamheter och boende i området.

– Vi kände att det passade bra att göra det på Håll Sverige Rent-dagen, säger Anita Jisonsund som är processledare för nätverket Fastighetsägare Järntorget/Långgatorna.

 Nätverket består av stora och små fastighetsägare och har ett nära samarbete med Göteborgs Stad och polisen. Tillsammans jobbar nätverket med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och att hålla rent och snyggt. Hittills har tio större fastighetsägare och elva BRF:er anslutit sig till nätverket.

“Nu har vi en chans att göra det här tillsammans”

Det har även delats ut flyers i området för att få så många som möjligt att delta och på sikt för att få fler fastighetsägare att ansluta sig till nätverket.

– Nu har vi en chans att göra det här tillsammans.

Från Göteborgs Stads håll deltar Stefan Risedahl på skräpplockardagen och ser till att nätverket kan låna städutrustning. Han är planeringsledare och projektledare för samordnad drift och underhåll på Stadsmiljöförvaltningen.

– Det är ett engagemang som vi uppskattar stort.

Prioriterat område

Genom att Järntorget och Långgatorna är ett så kallat Lov3-område är det prioriterat vilket innebär att det finns extra ordningsvakter under vissa tider på dygnet. Området runt Järntorget och Långgatorna ser en positiv trend. Under våren sjönk antalet personrån och våld i offentlig miljö och drogförsäljningen är inte lika synlig längre, enligt polisen.

– Det ser väldigt positivt ut och i undersökningar, som vi tagit del av, framkommer det att boende upplever det tryggare än tidigare, säger Anita Jisonsund.

Det var 2021 som Järntorget och Långgatorna valdes ut som prioriterat område. Ett brottsförebyggande initiativ togs för ett år sedan då fastighetsägarnätverket bildades. En trygghetsöverenskommelse undertecknades mellan nätverket, Göteborgs Stad och polisen. Nätverket har också genomfört flera trygghetsvandringar, där merparten av noteringarna har åtgärdats.

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.

 Prenumerera så du inte missar något nytt!