Förutom skyfallslösning finns även hundrastgård, insektshotell och utegym i Fjärdingsparken. Foto: Lina Ekholm

2023-09-29 | 3 min läsning
Skyfallsanläggningar skyddar utsatta platser från översvämning
Nu är den årliga beredskapsveckan i full gång. En viktig del av kris- och katastrofberedskapen är att de ökade nederbördsmängderna har någonstans att ta vägen där de inte orsakar skada.

I Göteborg finns förutom olika dagvattenlösningar ett tiotal skyfallsanläggningar.

– Våra skyfallsanläggningar är byggda för att ta hand om intensiva regn som inte ledningsnätet klarar av att leda bort. Det är inte vattnet det är fel på utan byggnationen. Vatten har rätt att ta plats och det ska finnas fria gröna ytor, säger Lina Engvall, skyfallsspecialist, Kretslopp och vatten.

Skyfallslösningar leder vattnet till en begränsad yta

Samtliga av Göteborgs skyfallsanläggningar har tillkommit i samband med exploatering eftersom nybyggnation inte får innebära att översvämningsrisken ökar. Den första skyfallslösningen var Munkebäcksparken som öppnade 2019.

Skyfallsparker brukar byggas med olika höjdnivåer för att vattnet ska få plats på en begränsad yta. De förses ofta med en nedsänkt yta som gräsmatta eller rör under marken för att hantera skyfall och/eller dagvatten.

Död ved och äng för biologisk mångfald i Fjärdingsparken. Foto: Lina Ekholm

Skyfallsyta, hundrastgård och insektshotell

Eftersom stadens fria ytor är begränsade, integreras ofta skyfallslösningar med andra funktioner.

– Multifunktionella parker är ofta en ekonomisk förutsättning för skyfallslösningar, säger Lina Engvall.

Den senaste i raden är Fjärdingsparken i Flunsåsstråket som fick skyfallsyta 2023 och även har hundrastgård, insektshotell, utegym och lekskog. Fjärdingsparken är planerad att öppna för allmänheten i oktober 2023.

Maskinparken är multifunktionell och kombinerar skyfallsyta med lek och rekreation. Foto: Louise Utter Otterdahl

Maskinparken – nedsänkt skyfallspark med picknickyta

Året innan tillkom multifunktionella Maskinparken på Lindholmen med sin trädplantering och yta för picknick och lekar. Parken är nedsänkt för att kunna hantera stora skyfall och längs dess yttre kanter finns ängsbevuxna kullar för biologisk mångfald.

Även om vi den senaste tiden har fått erfara flera klimatrelaterade incidenter är Göteborg relativt förskonat från skyfall. I motsats till vad många tror så drabbades inte staden av skyfall under stormen Hans.

Maskinparken är är en av stadens skyfallsytor. Foto: Louise Utter Otterdahl

Skyfall sällsynt och risken beror på platsen

Eftersom skyfall garanterat kommer att inträffa framöver och klimathotet ligger över oss, är det väldigt viktigt att öka medvetenheten om skyfall och var risken för översvämningar är störst och kan ställa till med skada.

Skyfall

Med skyfall menas stora mängder nederbörd på kort tid, ofta regn. Definitionen enligt SMHI är minst 50 mm per timme eller minst 1 mm på en minut.

Hundraårsregn

Hundraårsregn är ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år och beräknas regna 100 millimeter på sex timmar, med hälften av regnmängden under en halvtimme.

– Skyfall inträffar oftast på sommaren då det är varmt och luften kan innehålla mycket fukt. Långa mindre intensiva regn kan också orsaka översvämningar utan att det är ett skyfall. Översvämning i sig är inte farligt utan det beror på var den inträffar. Lågt belägna områden löper större risk att drabbas, särskilt om det inte finns naturliga rinnvägar för vattnet därifrån, säger Lina Engvall.

Beredskap a och o

Det är viktigt att samhället har ständig beredskap för intensiva regn. Ett skyfall kan komma nästa vecka eller om flera år.

– När skyfallet väl kommer händer allt snabbt. Enligt prognoserna kommer extremväder bli vanligare och 100-årsregn kommer att inträffa dubbelt så ofta. Det är viktigt att vi tänker in skyfallslösningar som en naturlig del av samhället, fastslår Lina Engvall.Prenumerera så du inte missar något nytt!