2024-04-10 | 3 min läsning

Slottsskogen fyller 150 år och firar hela året

Den 29 november fyller Slottsskogen 150 år. Foto: Lo Birgersson
2024-04-10 | 3 min läsning
Slottsskogen fyller 150 år och firar hela året
150-åringen Slottsskogen kommer att firas vid flera tillfällen det kommande året. Valborgsmässoafton bjuder på körsång, under sommaren håller stadsmuseet historiska guidningar och firandet avslutas med stort födelsedagskalas 29 november.

150-årsfirandet inleds på Valborgsmässoafton med ett 20-tal körer som sjunger på sex platser i parken. Därefter blir det traditionsenlig brasa, ännu mer sång och vårtal av Viveca Lärn.

Hitta och utforska nya platser

I Slottsskogen finns allt från skogbeklädda höjder, böljande gräsmattor och djurpark till Malmgårdskullen med friluftskyrkan, vattentornet och flera andra utkiksplatser.

– I samband med 150-årsjubiléet vill vi att besökarna ska hitta och utforska nya platser i parken. Även om Slottsskogen är göteborgarnas och turisternas park kanske inte alla känner till dess smultronställen och historia, säger Carina Krantz,  enhetschef för bemannade stadsparker vid stadsmiljöförvaltningen.

Carina Krantz, enhetschef för bemannade stadsparker vid stadsmiljöförvaltningen.

Som en del i firandet kommer därför Göteborgs stadsmuseum att hålla i kostnadsfria historiska guidningar på tisdagar och torsdagar under vecka 26–31.

Nytt och gammalt att upptäcka

Stora delar av firandets övriga program kommer att växa fram efter hand under året. Själva 150-årsdagen är den 29 november och omkring första advent blir det ett stort födelsedagskalas i parken.

Slottsskogen
  • Gavs 1624 som en kunglig gåva till Göteborg och blev en plats för medelklassen att vara i
  • 1874 öppnades parken för alla och har sedan dess har varit en viktig och uppskattad plats för rekreation, möten, lek, motion och umgänge

Läs mer: Slottsskogen

– Under året kommer man att kunna upptäcka en massa kul och nya saker i parken. Bland annat har barnens zoo fått ett rejält ansiktslyft för att det ska vara ännu roligare för barnen och deras familjer, säger Carina Krantz.

Slottsskogen har varit öppen för alla i 150 år.

Slottsskogen är också en viktig livsmiljö för många olika arter. Även parkens flera hundra år gamla ekar kommer att synliggöras på olika sätt som en del i firandet. Så många som 1 500 arter är på ett eller annat sätt är beroende av ekträden.

Grönskan renar luften och tar hand om regnvattnet

– Slottsskogens grönska spelar stor roll för Göteborg på många olika sätt. Parkens träd och buskar hjälper till att rena luften och ta hand om regnvattnet och de är dessutom livsmiljöer för många olika arter, säger Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Johan Rehngren är stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

– Parkmiljöerna skapar också förutsättningar för upplevelser och möten mellan människor från olika delar av staden, någonting som kanske aldrig tidigare varit lika viktigt som i dag. Vi är helt enkelt beroende av fungerande ekosystem och hög biologisk mångfald för att vi ska ha en stad som vi både vill och kan leva i, fortsätter han.

“En del av vårt gröna kulturarv”

Göteborgs Stad vill också öka kännedomen om parkens gröna historia. Man vill bidra till diskussionen om hur viktiga de gemensamma gröna ytorna i stadsmiljön är och vilken betydelse parken har för kommande generationer.

– Slottsskogen är en del av vårt gröna kulturarv och en betydelsefull plats för både dagens och morgondagens göteborgare. Slottsskogen blir med sin storlek och variationsrikedom dessutom allt viktigare när Göteborg växer och fler människor ska leva här, säger Johan Rehngren

– Det är mycket detta som en attraktiv och trygg stad handlar om – att det finns inbjudande, tillgängliga och spännande platser för människor att mötas på. Såväl idag som 150 år framåt.Prenumerera så du inte missar något nytt!