2023-12-12 | 4 min läsning

Sökhunden Bruno letar efter vattenläckor

2023-12-12 | 4 min läsning
Sökhunden Bruno letar efter vattenläckor
När tekniken inte funkar kan nosen vara till hjälp. Bruno, en glad femårig cockerspaniel, hjälper Kretslopp och vatten att lokalisera en misstänkt vattenläcka.

Bruno söker koncentrerat på ett område i Västra Frölunda, där driftteknikerna Lage Rudberg och Lars Nilsson misstänker att det finns en vattenläcka.

– Det är svårt för oss att höra läckor på plaströr och stora rör över 300 mm eftersom ljudet dämpas i stora dimensioner. Hundar kan hitta vattenläckor oavsett ledningsmaterial och är därför ett bra komplement till annan teknik, berättar Lage.

Kan söka i de flesta miljöer

Det är kallt ute, vinden viner, bilar och människor passerar men Bruno bryr sig inte. Han kan söka och lokalisera vattenläckorna i de flesta miljöer, även miljöer där det finns mycket ljud och andra störningsmoment.

Svansen går som en propeller och Bruno verka tycka att söka efter vattenläckor är det roligaste som finns. Efter en stund med nosen tätt mot marken markerar han doften av dricksvatten genom att krafsa i jorden. Först på ett ställe och sedan på ett ställe till. Lage och Lars sprayar med blå färg där Bruno markerat.

– Det ska bli spännande när vi om någon vecka gräver upp marken och se om Bruno markerat rätt. Vi försöker hela tiden att tänka nytt och hitta nya lösningar för att hitta läckor, säger Lars.

Hur kom du på idén att söka vattenläckor med hund?

– Jag har arbetat med hundar sedan 1984 och efter att ha läst om problematiken med vattenläckorna på kommunernas hemsidor och i tidningar år 2020, fick jag idén att använda mina hundar för att spåra upp dessa läckor, säger Susanne Kihl, Brunos matte.

– Jag visste inte om det skulle fungera, men jag testade ändå, fortsätter Susanne.


Kort om Bruno
  • Favoriter: Är en gourmet och kräsen i maten, men älskar godsaker och sin boll
  • Fritidsintressen: Älskar att träna olika aktiviteter som lydnad och spår, men mysigast är nog långpromenader där han får springa fritt
  • Egenskaper: Hög arbetsmoral vad gäller att söka efter vattenläckor, vilket han tycker är så roligt
  • Familj: Bor tillsammans med tre andra hundar, två schäfrar och en cockerspanielvalp på sex månader
  • Utbildning: Har en lång utbildning inom specialsök där han de första två åren arbetade som vägglushund och sen omskolade sig till läcksökande hund i januari 2021

Tjörns kommun var först att omfamna idén, och hösten 2021 genomfördes de första framgångsrika sökningarna. Susanne har Bruno som söker dricksvattenläckor och Oopzie, en schäfer, som söker fjärrvatten.

– Det fina är att inga ämnen behöver tillsättas och inga system behöver tömmas, utan hundarna söker och markerar doften av dricksvatten eller fjärrvärme i ledningsnätet, säger Susanne.

Hur tränade du Bruno?

– Att träna en hund för att söka efter läckor kräver noggrannhet och tid. Det börjar med att välja en hund som är lämplig för uppgiften – en som kan hantera störningar och har hög koncentration. Sökträningen innehåller först att lära hunden söksystem och markering och sedan att koppla det till doftbilden.

Hur lång tid tar det att träna upp en hund?

– Allt från sex månader till ett år. Det beror på hur ung hunden är. För Bruno gick det snabbare eftersom han var grundtränad redan som sökhund. Min valp, som ska avlasta Bruno på sikt, måste först bli dressyrbar och det är han först när han är en åtta tio månader.

Bruno började sin karriär med att söka vägglus och övergick till läcksökning våren 2021. Han söker endast på det kommunala ledningsnätet där kemikalier finns i vattnet för att undvika förväxling med grundvatten.

Lång erfarenhet av hundar

Susanne är en erfaren hunddressör och har arbetat med olika typer av tjänstehundar, från bevakningshundar till specialsökhundar. Hon är även utbildad läcksökare.

– Det är viktigt för mig att förstå hur det ser ut under mark och förstå fackspråket, så jag gick en yrkesutbildning på ett år och examinerades nu i sommar, säger Susanne.

Viktigt med återkoppling

Att få återkoppling från kommunerna är avgörande för Susannes arbete. Hunden kan endast indikera dofter, och därför är kommunikationen med uppdragsgivarna nödvändig för att förbättra resultatet och fortsätta utvecklingen.Prenumerera så du inte missar något nytt!