Foto: Trafik Göteborg

2024-04-03 | 1 min läsning
Spårvägsbygge påverkar trafiken i Lindholmsallén
Från måndag 8 april kommer buss- och biltrafik att få samsas i samma körfält i Lindholmsallén. Räkna med köer och längre restider, oavsett om du kör bil, cyklar, går eller åker kollektivt.

Sedan i höstas pågår bygget av ny spårväg och citybusslinje mellan Lindholmen och Frihamnen. Det har påverkat trafiken i området, bland annat i Lindholmsallén.

Från måndag 8 april stängs busskörfälten i mitten av allén av, så att bil- och busstrafiken får samsas i ett körfält i varje riktning. Även gång- och cykeltrafiken kan periodvis behöva ledas om. Både biltrafikanter och kollektivtrafikresenärer får räkna med köer och längre restid, speciellt under rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen.

Planera resan i trafiken.nu-appen

På grund av begränsad framkomlighet även vid Erikbergsmotet och Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Frihamnen blir det extra viktigt att planera sin resa i förväg. Ett tips är att ladda ner trafiken.nu-appen så att du kan se var köerna är just nu och få push-notiser om störningar i trafiken.

Ändrade körvägar och färdsätt

För att underlätta för kollektivtrafiken har vissa busslinjer redan fått ändrade körvägar via Andromedagatan. Hållplats Regnbågsgatan dras in permanent. Under våren börjar en ny gratis färjelinje att köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand.

Du som måste ta bilen rekommenderas att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmen eller vid Frihamnen.Prenumerera så du inte missar något nytt!