2024-06-11 | 2 min läsning

Språklyftet utvecklar svenskan på jobbet

Rodasb Rahimi är ny projektledare för Språklyftet i Göteborgs Stad.
2024-06-11 | 2 min läsning
Språklyftet utvecklar svenskan på jobbet
Göteborgs Stad ger sedan en tid medarbetare möjligheten att utveckla sin svenska på betald arbetstid. Utvärderingar visar att många känner sig tryggare och nu pratar svenska i fler situationer.

Språklyftet är ett politiskt uppdrag och riktar sig till de medarbetare som behöver utveckla sin svenska. Det innebär att de får gå en kurs i svenska två dagar i veckan, vid sidan av sitt arbete i Göteborgs Stad. Det drog i gång under 2023 och hittills har närmare 100 medarbetare gått igenom kursen.

Trine Paulsen är enhetschef på serviceenheten i sydväst på äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, och har flera medarbetare som gått Språklyftet. Hon ser i det dagliga arbetet att utbildningen gjort dem tryggare i att använda svenska.

– Jag ser att de är mer bekväma med att mejla mig och prata på möten, som på APT. Och själva uttrycker de att de gärna vill fortsätta Språklyftet, att de lärt sig mycket nytt om grammatik och att de stärker språket genom att prata med varandra, säger hon.

En del av ett språkstödjande arbete

Den förvaltningsövergripande grupp som arbetat fram Språklyftet har haft ett brett anslag, där språkstödjande arbete i sin helhet varit ledstjärnan. Språkstödjande arbete är mycket bredare än bara en kurs i svenska.

– Arbetsplatsen måste vara språkstödjande för att det ska vara effektivt. Språklyftet är en liten del i det, men vi arbetar aktivt med att sätta Språklyftet i ett större sammanhang och jobbar strategiskt med de här frågorna, säger Annica Frank, avgående projektledare för Språklyftet.

Praktiskt inriktat med flexibla lösningar

Studierna är praktiskt inriktade på situationer i arbetsvardagen, som ofta kan vara språkligt utmanande. Det kan till exempel handla om att träna på att prata i telefon med anhöriga, våga prata mer på möten och APT samt öka kommunikationen i situationer som kräver samarbete. Framöver kommer möjligheterna att kombinera Språklyftet med det ordinarie arbetet också förbättras ytterligare. Planer finns på att öka antalet flexibla undervisningsformer, inklusive distansundervisning.

– Det ger deltagarna större möjlighet att utveckla sin språkkompetens i arbetslivet och förvaltningarna bättre förutsättningar att kompetensutveckla sin personal, säger Rodasb Rahimi, ny projektledare.

Språklyftet
  • är ett politiskt uppdrag från 2023 och utgör en del i arbetet med Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplan
  • Arbetet samordnas av arbetsmarknad och vuxenutbildning, i samverkan med förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
  • Aktuella för insatsen är befintligt anställda i nämnda förvaltningar, som behöver en språkstärkande insats
  • Språklyftet ska bidra till framtida kompetensförsörjning, ökad jämlikhet och bättre arbetsmiljö samt möjliggöra en god kvalitét i leveransen till de göteborgarna som tar del av stadens service
  • Språklyftet är nu nominerat till Årets nyskapare, en intern kampanj för att uppmärksamma förändringsinsatser i Göteborgs Stad på tema utveckling med stöd av innovation eller digitaliseringPrenumerera så du inte missar något nytt!