2024-04-24 | 2 min läsning

Stabilt hög nivå på företagsklimatet i Göteborgsregionen

Foto: Mölndals Fastighets AB
2024-04-24 | 2 min läsning
Stabilt hög nivå på företagsklimatet i Göteborgsregionen
Mölndals stad får återigen toppbetyg från sina företagare, och Öckerö klättrar mest i regionen. Det framgår av årets Insiktsmätning. Trots stabilt resultat för Göteborg Stad får Stockholm och Malmö ett något högre betyg.

Det är fjärde året på raken som kommunerna i Göteborgsregionen får ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat.

Göteborgs Stad och Göteborgsregionen får ett totalt Nöjd kund-index, NKI, på 71 i mätningen av den kommunala servicen till företag under 2023. Det är samma resultat som de två åren närmast före. Betyg över 70 räknas som höga enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Sex av GR-kommunerna backade medan fyra höjde sitt omdöme. Totalt når samtliga kommuner utom Kungsbacka ett högt resultat i årets insiktmätning.

Lång handläggningstid för serveringstillstånd

– När det gäller service och bemötande får vi generellt ett bra resultat i Göteborgsregionen, och det är glädjande. Det visar att företagen märker av vårt förbättringsarbete, som i stor utsträckning sker kollektivt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

–  Men vi har också dippar. Inom Göteborgs Stad handlar det framför allt om serveringstillstånden, där vi fortfarande brottas med effektiviteten och långa handläggningstider. Det slår på resultatet för hela regionen.

Serveringstillstånden hanteras av miljöförvaltningen, som efter personalomsättning på tillståndsenheten nu är fullbemannad. Förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att successivt höja effektiviteten. Bland annat testar man ett antal e-tjänster som kommer att underlätta, och som också ska förbättra transparensen i processen.

Framsteg på flera områden

På fler områden har Göteborgs stad också gjort framsteg. Företagen som behöver marktillstånd för foodtrucks är exempelvis riktigt nöjda med service och bemötande.

– Hög effektivitet och god service måste alltid vara i fokus. Dialogen med företagen måste förenklas ytterligare. Målet för oss är att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna enligt Insikt, säger Patrik Andersson.

Dit når Göteborg inte riktigt. I årets mätning faller Stockholm men hamnar ändå ett snäpp över Göteborg, med ett NKI på 72. Malmö når 74, vilket är strax under Sverige-snittet.

Insikt

  • Insikt 2023 är den elfte undersökningen som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd
  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet
  • I den nya mätningen har 3 084 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicenPrenumerera så du inte missar något nytt!