2024-04-02 | 3 min läsning

Stadsmiljöförvaltningen ställer om till eldrivet

En eldriven bandgrävmaskin återställer en gångväg efter upprustningen av Glöstorpsvägens lekplats i Tuve. Foto: Elisabeth Klingberg
2024-04-02 | 3 min läsning
Stadsmiljöförvaltningen ställer om till eldrivet
Utsläppen minskade med 80 procent när en lekplats rustades upp. Nu har stadsmiljöförvaltningen tagit fram Göteborgs Stads första ramavtal för eldrivna maskiner.

Det varken bullrade eller luktade diesel när Glöstorpsvägens lekplats i Tuve nyligen rustades upp – både hjullastaren och bandgrävmaskinen gick på el.

Koldioxidutsläppen minskade med 80 procent

Upprustningen av lekplatsen mitt i bostadsområdet var stadsmiljöförvaltningens första skarpa försök i omställningen till helt ektrifierade byggarbetsplatser. En satsning som ska bidra till Göteborgs Stads målsättning att få ned koldioxidavtrycket.

– I slutet av april börjar vi bygga ett utegym med eldrivna maskiner, och längre fram strandskoning och trädplantering, säger Anders Bernholdsson. Foto: Elisabeth Klingberg

– Med eldrivna maskiner minskar utsläppen. I det här projektet minskade koldioxidutsläppen med ungefär 80 procent, säger Anders Bernholdsson som är entreprenadingenjör på stadsmiljöförvaltningen.

Lekplatsupprustningen var också en del i förvaltningens engagemang inom Electric worksite, ett projekt där flera aktörer samverkade för att testa hur eldrivna arbetsmaskiner fungerar i verkliga miljöer i Göteborg.

– Först trodde vi att effekten skulle bli ett problem, men de eldrivna maskinerna är lika starka som dieselmaskiner. Istället var utmaningen att planera tid för laddning under arbetsdagen, säger Anders Bernholdsson.

En eldriven bandgrävmaskin återställer en gräsmatta efter upprustningen av Glöstorpsvägens lekplats i Tuve. Foto: Elisabeth Klingberg

På sikt ska samtliga verksamheter inom stadsmiljöförvaltningen ställa om till eldrivna maskiner.

“Så småningom ska allt vara eldrivet”

– I anläggningar av lekplatser och utegym kan omställningen gå snabbare, men så småningom ska allt vara eldrivet. Små handhållna maskiner för drift och underhåll, stora anläggningsmaskiner och färdtjänstens bilar, säger Peter Lindgren, elektrifieringsstrateg på stadsmiljöförvaltningen.

Ett stort kliv i den riktningen är det nya ramavtal för elmaskiner som förvaltningen tagit fram. Avtalet, som fokuserar på den senaste teknikutvecklingen, ger många fördelar: Fler leverantörer, bättre priser och ett större utbud av maskiner.

–  Vi får många frågor från andra förvaltningar och bolag som har anläggningsprojekt, och det har bildats en gruppering inom staden som ska se till att upphandlingsunderlagen utformas på samma sätt, säger Peter Lindgren.

När upphandling av eldrivna maskiner kommer i gång på allvar väntas också omställningen gå fortare. Anders Bernholdsson presenterar stolt det senaste tillskottet i stadsmiljöförvaltningens eldrivna maskinpark.

– En stor ellastbil som är ombyggd till kranbil.

Den stora kranlastbilen skulle ha använts vid upprustningen av lekplatsen i Tuve, men levererades för sent. Foto: Elisabeth Klingberg

Electric worksite
  • Var en del av ElectriCity,
  • 13 aktörer samverkade för att visa hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, men också i skötsel som gatuunderhåll och snöröjning
  • Avslutades hösten 2023Prenumerera så du inte missar något nytt!