2023-11-16 | 3 min läsning

Stärkt nordiskt samarbete för åldersvänliga samhällen

Emma Matsson i talarstolen konferensen Åldersvänliga städer och samhällen i Norden. Foto: Helena Bjurbäck
2023-11-16 | 3 min läsning
Stärkt nordiskt samarbete för åldersvänliga samhällen
Hallå där Emma Matsson! Du är just hemkommen från en nordisk konferens i UN City i Köpenhamn, för åldersvänliga städer och samhällen i Norden. Vad var din viktigaste uppgift på konferensen?

– Jag deltog som representant för Göteborgs Stads arbete med Åldersvänliga Göteborg. Det blev två värdefulla dagar som gav fantastiska möjligheter till kunskapsutbyte, nätverkande, nya insikter och inspiration för ett stärkt, åldersvänligt, nordiskt samarbete. Förhoppningsvis har jag även kunnat bidra genom att berätta om vårt arbete i Göteborg genom de panelsamtal och intervjuer jag deltog i, plus ett föredrag jag höll om vårt arbete i Göteborg.

Emma Matsson och Helena Bjurbäck. Foto: Oskar Jonsson

Norge har ett nationellt program för åldersvänliga städer och du arbetar för ett liknande i Sverige. Varför är det viktigt att ha ett nationellt program?

– Sverige, precis som större delen av världen, står inför en stor demografisk förändring. Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar snabbt. Det här innebär både möjligheter och utmaningar för oss som samhälle. WHO arbetar på uppdrag av FN med att stötta städer, samhällen och länder i omställningen till åldersvänliga städer och samhällen.

– Ett verkligt framåtblickande och spännande arbete, där vi är anslutna till resten av världen. Det gör det möjligt för hela samhället att engagera sig på ett innovativt och spännande sätt.

Hur tror du äldre och samhället som helhet kommer påverkas av ett nationellt program?

 – Genom att erbjuda åldersvänliga tjänster och miljöer kan människor leva självständigt och aktivt längre med god livskvalitet. Det är inte bara en moralisk fråga att skapa bättre förutsättningar för åldersvänliga miljöer, utan också ekonomiskt och socialt hållbart eftersom det kan leda till minskade kostnader för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och andra samhällstjänster. Det kan också ge ekonomiska fördelar för såväl lokala företag som besöksnäring.

– Lokalt gör vi vårt bästa för att göra skillnad genom vårt arbete. Men vi behöver vår gemensamma kraft som nation för att göra verklig skillnad. Ett gemensamt program blir en bra plattform för att ta tillvara goda exempel, driva gemensamma kampanjer och skapa större, mer hållbara samarbeten med olika samhällsaktörer.

– Jag tror också att världen behöver mer hopp, och det här är verkligen ett bra sätt att vända en utmaning till en möjlighet, eftersom det för människor i alla åldrar närmare varandra, bidrar till hållbar utveckling och gynnar hela samhället.

Vad fick du med dig för idéer hem?

– En idé jag gärna skulle vilja testa att förverkliga i Göteborg kommer från Uppsala. Där kan äldre personer äta lunch på skolorna, vilket har gett ett oerhört värdefullt utbyte mellan generationerna.

Åldersvänliga och hållbara samhällen i Norden

Nordens välfärdscenter var huvudarrangör och genomförde konferensen tillsammans med WHO Europa. Emma Matsson, utvecklingsledare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och Åldersvänliga Göteborg var med i arrangörsgruppen.

En rad aktörer och organisationer deltog – utöver WHO Europa, Nordens välfärdscenter och nordiska åldersvänliga städer, även Socialstyrelsen, Lunds universitet, Malmö universitet, arkitekter, hälsoministerier, städer i Baltikum, Center for ageing better Storbritannien och representanter för FN:s Decade of healthy ageing. Från Göteborgs Stad deltog också äldreombudsmannen Helena Bjurbäck.  

Läs mer:

Åldersvänliga Göteborg

Åldersvänliga och hållbara samhällen i Norden | NVC (nordicwelfare.org)Prenumerera så du inte missar något nytt!