2024-05-29 | 3 min läsning

Svartedalsskolan lyfter lärarnas kompetens

Foto: Lo Birgersson
2024-05-29 | 3 min läsning
Svartedalsskolan lyfter lärarnas kompetens
Svartedalsskolan har höjt lärarnas kompetens i ämnet svenska som andraspråk. Flera av skolans lärare fortbildar sig för att bli ännu bättre på att hjälpa elever som inte har svenska som vardagsspråk.

Många av de elever som är födda i Sverige, eller kommit hit som väldigt unga med föräldrar med annat modersmål, har inte sällan ett bristande ordförråd och svag språkanknytning även i det egna språket.

Stort behov av fler lärare

De kan ha ett vardagsspråk på sitt modersmål, men inget akademiskt språk, och kan inte läsa och skriva på sitt modersmål. För dessa elever är processen att lära sig svenska mer krävande än för de elever som kommit till Sverige i senare år, och som har gått i skola i sitt hemland.

På Svartedalsskolan är det just nu 87 procent av eleverna i årskurs 6, som läser svenska som andraspråk och de flesta av de eleverna är födda i Sverige men har inte svenska som sitt vardagsspråk. En stor del av dessa elever klarar inte kunskapskraven och därför ser skolan att det finns ett stort behov av att fler lärare förutom kompetens att undervisa i ämnet svenska också har utbildning i att undervisa i svenska som andraspråk.

Stödet behövs inte bara i klassrummet

– Det är oerhört viktigt att vi gör den här satsningen när vi har en så stor andel elever som läser svenska som andraspråk. Jag tänker mig att vi med fler utbildade lärare kommer att dels se en skillnad i hur lärarna arbetar i klassrummet och att de bättre kan stötta eleverna, dels att de lärare som gått utbildningen kan sprida sitt arbetssätt till övriga lärare på skolan, säger Lisa Rödström som är biträdande rektor på Svartedalsskolan.

De lärare som läser kursen arbetar 80 procent och har en dag i veckan ledigt.

Kursen är uppdelad i tre delkurser där inledningen bland annat handlar om hur man kan tänka som en skola när man tar emot elever. Vilka förutsättningar finns för mottagandet, vad har eleven för behov med mera. Den sista delkursen kommer mer att handla om hur undervisningen kan ske i klassrummet. Men det är inte bara i klassrummet som stödet behöver finnas.

”Vi behöver tänka på ett annat sätt här”

– Allt ligger inte på mig i klassrummet utan vi har en skola i helhet. Vi behöver fundera på vår inre organisation för att utforma det stöd som eleven har behov av. Jag är ju inte ensam på skolan utan det finns flera professioner som kan stötta eleven att nå sina mål, säger Lotta som undervisar i svenska och NO-ämnen på Svartedalsskolan.

Emil som undervisar i svenska och SO-ämnen på Svartedalsskolan berättar att han i sin roll kan känna viss stress över att han behöver hinna gå igenom det som läroplanen säger men att eleverna inte hänger med eftersom det finns språkförbistringar.

– Ibland kan jag känna att nej, de har inte lärt sig någonting idag för det har gått för fort för eleverna. Så vi behöver tänka på ett annat sätt här. Vi behöver fokusera på det viktigaste, plocka ut det och se till att eleverna verkligen lär sig åtminstone det som känns viktigast, säger Emil.Prenumerera så du inte missar något nytt!