Lundbyskolan, Torslandaskolan och Ekmanska skolan öppnar i år.

2024-03-27 | 3 min läsning
Tre nya kommunala skolor öppnar i Göteborg i år
Lundbyskolan, Torslandaskolan och Ekmanska skolan - är alla nya skolor som Göteborg Stad ska öppna och fylla med elever 2024.

– Det kändes pirrigt i magen att flytta in i en helt ny skola” berättar en elev som nyss börjat anpassad grundskola på Lundbyskolan. När några andra klasskamrater ska beskriva skolan är det med ord som “stor”, “snygg” och “bäst”. Och när de berättar om sina favoritplatser nämner de sporthallarna, restaurangen, grupprummen och elevcaféet.

– Jag håller med mina elever – skolan är fin och bra. Det är väldigt lugnt och trivsamt här och det känns välplanerat för att kunna ta emot fler elever efter sommaren. Vi på anpassad grundskola har också lokaler som passar vår verksamhet och som gynnar våra elever i sin utbildning”, säger Monia Eriksson, speciallärare på Lundbyskolan.

Nya Lundbyskolan fylls på efter hand

I januari öppnade nya Lundbyskolan upp sina dörrar på Munkedalsgatan 30 på Hisingen. Skolan ska läsåret 2026/27 ge plats åt 600 elever i årskurs 7-9 varav 30 elever i anpassad grundskola. De två närmsta åren ska skolan fyllas på med nya elever stegvis. Sedan januari går här 13 elever i anpassad grundskola och cirka 200 elever i årkurs 6-9 – vilka tidigare gått i Ryaskolan som är evakuerad vårterminen 2024. Efter sommaren ska skolan ta emot totalt 400 elever i årskurs 7-9 och 60 medarbetare.

– För mig är det viktigt att Lundbyskolan är en plats där alla elever känner sig trygga och välkomna. Här ska de få trygghet och studiero men också utmaningar så att de kan utvecklas och nå sina mål, säger Jessica Thompson, rektor på skolan.

I Lundbyskolans lokaler finns också Kulturskolan där unga kan uppleva och uttrycka musik, konst och kultur. I halva byggnaden driver även Idrott- och föreningsförvaltningen sporthallar för skola och föreningsliv.

“Världens bästa skola när det regnar”

I augusti öppnar nya Torslandaskolan som ska ge plats åt 600 elever som går i förskoleklass och upp till årskurs sex samt anpassad grundskola 1-6. Den nya skolan ska ersätta gamla Torslandaskolan och Österödskolan. Det betyder att elever som gått i dessa skolor, och nu senaste i tillfälliga lokaler vid Torslandavallen och Amhultsgården, ska flytta in i den nybyggda skolan i augusti.

– Skolan ska bli världens bästa när det regnar och den är därför byggd på ett sätt som tar vara på regnvatten i pedagogiskt syfte.  På skolgården finns bland annat en slingrande älv i miniatyr som leder vatten till ett naturområde med isberg, våtmark, varierande växtlighet och spännande terräng. Tanken är att naturen ska användas i undervisningen för att lära eleverna om klimat, ekologi, biologisk mångfald och vattnets betydelse i naturens kretslopp, säger Marie Berg,
utvecklingsledare fysiska lärmiljöer.

Ekmanska en anpassad skola

Hösten 2024 ska Ekmanska skolan öppna och ge plats åt 20-28 elever i anpassad grundskola. Den nya skolan ligger i en del av Ekmanska sjukhuset som öppnade 1910 i Örgryte och som numera även rymmer barnavårdscentral, vårdcentral och hemtjänst.

Till en början ska elever som idag går anpassad grundskola på Högsbogårdsskolan låna lokalerna på i Ekmanska skolan under tiden som Högsborgårdsskolan renoveras. När Högsbogårdsskolan är renoverad och klar kommer en ny anpassad grundskola att öppna på Ekmanska skolan, för att skapa mer platser i anpassad grundskola i Göteborgs Stad.

– Lokalerna för skolan är totalrenoverade och anpassad för elever för elever med flera funktionsvariationer både intellektuellt och fysiskt. Det betyder bland annat att skolan har takliftsystem för att underlätta förflyttningar, bra ljudmiljö, hjälpmedelsförråd, hög tillgänglighet, ytor för massage och avslappnande bad samt rum för rörelse och skapande. Det kommer också finnas ett kombinerat rum för gemensamma måltider och för ämnesområdet vardagsaktiviteter där bland annat hem- och konsumentkunskap ingår, säger Andreas Forsberg, utvecklingsledare fysiska lärmiljöer.Prenumerera så du inte missar något nytt!