2024-03-07 | 2 min läsning
Trygghet viktigt vid planering av gång- och cykelbro över älven
Göteborgs Stad planerar en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj för att få fler förbindelser över älven i centrala Göteborg. Nu kan du svara på en enkät ­för en tryggare och säkrare bro.

– Detta är ett steg mot att bygga ihop staden och gynna det hållbara resandet och göra båda sidorna av älven mer tillgängliga för fler, säger Marie Rörstad som är projektledare för detaljplanen.

Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg när den planeras stå klar omkring 2031-2033.

Underlag till barnkonsekvensanalys

Nu arbetar stadsbyggnadsförvaltningen för att få en bättre bild av hur bron ska planeras utifrån det sociala perspektivet och barnperspektivet, till exempel för att göra att det känns tryggt och trafiksäkert på och vid bron. En del av det arbetet är att bjuda in göteborgarna att svara på en enkät.

Svaren kommer att vara ett underlag till den barnkonsekvensanalys och sociala konsekvensanalys som är en del av detaljplanarbetet. Att det är tryggt på och vid sidan av bron är viktiga frågor i den fortsatta planeringen.

Svara på enkäten om de sociala perspektiven på gång- och cykelbron

Boende i Göteborg kan nu lämna sina tankar och synpunkter i en enkät. Enkäten är öppen till och med 17 mars.

Här hittar du enkäten: Göteborgs Stad: Undersökning gång- och cykelbro över Göta älv

– Vi har redan fått in väldigt många svar och det uppskattar vi verkligen, säger Marie Rörstad.

Sedan tidigare har tankar från andra förvaltningar, bolag och Västtrafik samlats in.

– Detta är en form av inventering. Hur fungerar platsen idag utifrån olika perspektiv, vilka kvaliteter och brister finns – och vad ska åtgärdas?

Hur skulle resultatet kunna påverka utformningen av bron?

– Vi är intresserade av trygghetsperspektivet. Vad är känslan av att befinna sig på en bro. Känner man sig utsatt då? Tryggheten men även trafiksäkerhet är något som vi kan påverka och även i området där bron “landar”. Kan man göra något där i utformningen?

Förutom de sociala konsekvenserna är även barnperspektivet viktigt.

Är förslaget ett steg mot en barnvänligare stad?

  – En gång- och cykelbro är viktig för barn! Vi vill att människor ska ha nära till saker och ting. Bron gör hela staden mer nåbar och tillgänglig. Den kan göra det enklare att ta sig till exempelvis skolor, parker, lekplatser, vänner och fritidsaktiviteter, vilket är särskilt viktigt för barn och unga som till stor del använder sig av gång- och cykel i vardagen, avslutar Marie Rörstad.

Hållpunkter och ekonomi

  • Detaljplanen väntas blir klar vid årsskiftet 2025-2626, för antagande i kommunfullmäktige, då kommer även miljödomen prövas.
  • Prognosen är att bron kan stå färdig mellan 2031-2033.
  • Kommunfullmäktige har beviljat en ram på 900 miljoner kronor för projektet (2020 års prisnivå)Prenumerera så du inte missar något nytt!