Foto: Lo Birgersson

2023-11-16 | 3 min läsning
Tryggheten skiljer sig åt bland göteborgarna
Beroende på var du bor i Göteborg så upplevs tryggheten olika. Det visar siffror från flera rapporter som Göteborgs Stad har tagit fram.

En arbetsgrupp med deltagare från Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar har tagit fram flera rapporter om göteborgarnas trygghet och tillit i sina bostadsområden. Rapporterna har också undersökt göteborgarnas förtroende för socialtjänsten. Undersökningarna är gjorda på ett urval från SOM-institutets enkätundersökning i Göteborg 2022.

Stora skillnader mellan bostadsområdena

Rapporterna visar att andelen göteborgare som känner sig trygga i sitt bostadsområde ökar. 80 procent av de som fick frågan svarade att de känner sig trygga i sitt bostadsområde.

Källa: SOM

Däremot finns det en del skillnader i Göteborgs olika områden. I Södra Skärgården känner sig 100 procent av alla som fick frågan sig trygga i sitt bostadsområde. I Västra Biskopsgården är det bara 37 procent.

– Vi kan se stora skillnader mellan de 36 mellanområden som finns i staden, säger Carl Odhnoff, utvecklingsledare för socialförvaltning centrum. Han fortsätter:

– Man ser ganska tydligt att det är områden med en hög social utsatthet där otryggheten är mycket högre. Väldigt mycket högre, säger han.

Källa: SOM

“Att det är så lågt är ganska allvarligt”

Rapporterna tittade också på göteborgarnas förtroende för socialtjänsten. I staden som helhet svarade 31 procent att de har ett litet förtroende för socialtjänsten. 29 procent sa att de har ett stort förtroende för socialtjänsten. Detta är en ökning med en procentenhet från 2021.

– Att det är så lågt är ganska allvarligt, säger Carl Odhnoff.

– Det är viktigt att känna förtroende för socialtjänsten så att man själv vill ta kontakt med oss när man behöver. Det är ju avgörande för att vi ska kunna komma in tidigt och ge ett bättre stöd.

Viktigt med samarbete

I framtiden kommer arbetsgruppen att fortsätta med att ta fram underlag för Göteborgs Stads trygghetsarbete. Med den här typen av rapporter är det lättare att se vilka områden staden behöver arbeta mer med.

För att öka tryggheten i staden tror Carl Odhnoff att det är viktigt med samarbete.

– Det handlar om att dra i de stora spakarna och att hela staden hjälps åt att bygga förtroende och känslan av trygghet och tillit.

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.Prenumerera så du inte missar något nytt!