Ungdomsfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen i Börshuset. Foto: Lo Birgersson

2024-06-10 | 4 min läsning
Ungdomsfullmäktige firar 20 år av inflytande för unga
I år är det 20 år sedan kommunfullmäktige tog beslut om att skapa ett ungdomsfullmäktige. Genom åren har Göteborgs ungdomar varit med och påverkat i sina hjärtefrågor om bland annat klimat, psykisk hälsa, segregation, skola och busskort.

100-tals remissvar och 1 000-tals motionsbeslut. De senaste 20 åren har fler än 2 000 ledamöter i ungdomsfullmäktige varit med och påverkat kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Den 29 maj firades ungdomsfullmäktiges födelsedag på Börsen med middag, musikunderhållning och panelsamtal. Gamla och nuvarande ledamöter, vuxna politiker, direktörer, chefer och andra som jobbar med ungt inflytande deltog. En av deltagarna var Hugo Fogelin, nuvarande ordförande i ungdomsfullmäktige

Hugo Fogelin är nuvarande ordförande i ungdomsfullmäktige. Det ger honom möjlighet att påverka samhället. Foto: Privat

– Ungdomsfullmäktige ger unga en möjlighet att påverka samhället. Vi får ett direkt politiskt inflytande och vuxna politiker får tydligt höra de ungas faktiska vilja. Annars är det lätt att de gissar eller tänker tillbaka på hur det var när de själva var unga, vilket kan vara utdaterat. Därför finns det ett stort värde i att de får information från de som faktiskt vet, säger han.

Hugo Fogelin har varit ordförande sedan i februari i år och tycker att deltagandet i ungdomsfullmäktige är lärorikt.

Den 29 maj firades ungdomsfullmäktiges 20-årsdag med middag, underhållning och samtal på Börsen.

– Det ger mig mycket och jag får ledarskapserfarenheter som jag kan ha nytta av i framtiden. Det ger mig också en ökad förståelse för hur kommunpolitiken fungerar i praktiken och jag får många värdefulla kontakter.

Verktyg för livet

Sandra Daniel, som var ordförande i ungdomsfullmäktige 2016–2017, deltog också i festligheterna och i ett panelsamtal.

Sandra Daniel var ordförande i ungdomsfullmäktige 2016–2017. Det har gett henne verktyg för livet. Foto: Eldin Hasic

– Ungdomsfullmäktige för mig är en demokratiskola där man får verktyg för livet i stort, men också för det politiska och det demokratiska livet. Jag lärde mig att göra min och andras röster hörda. De senaste åren har jag jobbat med ungdomspolitiska frågor både nationellt och internationellt. Ungdomsfullmäktige gav mig en bra grund till att kunna göra det, säger hon.

Även Sandra Daniel menar att ungdomsfullmäktige har en viktig roll i samhället för att unga ska kunna göra sina röster hörda.

– Allt som påverkar en ska man också kunna påverka tillbaka, även om man inte har fyllt 18 år. Annars känner man sig inte delaktig i samhället och man har ingen egenmakt. Ungdomsfullmäktige är en plattform som ger ett sammanhang och ett forum för att barn och ungdomar ska kunna göra det som är deras demokratiska rätt.

Samverkan mellan ungdoms- och kommunfullmäktige

Håkan Eriksson är förste vice ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg. Kommunfullmäktige samverkar med ungdomsfullmäktige så att deras perspektiv kommer in i kommunpolitiken när olika förslag tas fram.

Håkan Eriksson är första vice ordförande i kommunfullmäktige, som samverkar med ungdomsfullmäktige. Foto: Erik Jervelä

– Ungdomsfullmäktige bidrar till att ge barn och unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och att öka intresset för demokrati och politik. Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv och möjlighet att påverka och delta i samhället. Det är både en samtidsfråga och framtidsfråga, inte bara för staden utan för demokratin i stort, att unga kan påverka samhället, säger han.

Håkan Eriksson säger också att ungdomsfullmäktige kan inspirera unga att ta andra steg i att organisera sig och kanske bli kommunpolitiskt aktiva längre fram.

– Ungdomsfullmäktige kan påverka, lyfta frågor och bidra in i kommunpolitiken. Det kan också bryta fördomar om ungas engagemang och förmågor. Unga både vill och kan göra skillnad i samhället.

Mer på agendan i augusti

Under Frihamnsdagarna och Kulturkalaset i slutet av augusti deltar ungdomsfullmäktige med programpunkter. Håll utkik i respektive program på Frihamnsdagarna 2024 och Göteborgs kulturkalas.

Ungdomsfullmäktige
  • Är en möjlighet för unga att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar
  • Består av 101 folkvalda partipolitiskt obundna ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg
  • Ungdomarna är mellan 12–17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg
  • De bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras

Läs mer: Göteborgs ungdomsfullmäktigePrenumerera så du inte missar något nytt!