Pratbänk i Kortedala. Foto: Camilla Sundberg

2023-09-15 | 5 min läsning
Våga prata – vid pratbänken i Positivparken
Åldersvänliga Göteborg har i samarbete med andra aktörer aktiviteter för att nå ut med information om vart en person med psykisk ohälsa kan vända sig för att få hjälp och stöd. Inför suicidpreventiva dagen den 10 september fanns de plats för samtal vid pratbänkar runt om i staden.

– Samtalet är så viktigt. Under veckan som varit har vi haft många unika samtal vid pratbänkarna när vi pratat om smått som stort. Genom att vara ute där människor rör sig får vi reda på saker som vi inte kan få om vi stannar kvar på våra kontor, säger Agneta Persson från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg (NSPH Västra Götaland och Göteborg).

Ett av det mest minnesvärda denna vecka var mötet med den väldigt ledsne mannen som besökte en av pratbänkarna.

Läs mer på

Åldersvänliga Göteborg (goteborg.se)

Mötesplatser och verksamheter för seniorer (goteborg.se)

goteborg.se/hof – hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för seniorer i Göteborg

Stöd till anhöriga (goteborg.se)

nsphvastragotaland.se – NSPH Västra Götaland och Göteborg

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

Hjärnkoll Västra Götaland (hjarnkoll.se)

– Det lossnade efter att vi pratat en stund och han berättade då att han var väldigt ensam. Jag visade var han kunde få hjälp och han fick NSPH:s broschyr med telefonnummer. När han gick i väg var han mycket gladare än när han kom och jag kände att vårt samtal hade gjort skillnad, säger Agneta Persson.

NSPH Västra Götaland och Göteborg är ett nätverk som består av 16 föreningar som på olika sätt stödjer personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Under hela veckan har Agneta Persson som representant för nätverket funnits vid pratbänkar över hela Göteborg tillsammans med representanter från andra organisationer och medarbetare i Göteborgs Stad.

– Vi har haft en särskild satsning för att nå ut med information om vart en person med psykisk ohälsa kan vända sig för att få hjälp och stöd, men hjälp finns att få året runt, säger Sofia Tillman, processledare social hållbarhet, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen som samordnar veckan ”Våga prata om psykisk hälsa” för Åldersvänliga Göteborg.

Tystnaden är farligast

Vid pratbänkarna denna dag i Positivparken i Frölunda finns förutom Agneta Persson och Sofia Tillman, även Johanna Bäckman, SPES – riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, och Henrietta Hellgren, äldrekonsulent i sydvästra Göteborg.

Riksförbundet SPES är med i nätverket NSPH Västra Götaland och Göteborg och ger stöd till personer som har mist någon genom suicid.

– Det är viktigt att prata om självmord eftersom många tror att de är ensamma om sina tankar. Det är tystnaden som är farligast. Berättar du inte för någon kan du inte få stöd och det är lätt att det uppstår hjärnspöken, som tanken att ”alla får det bättre utan mig”. Om man inte pratar om det finns risk att spöket växer och tar över. Undersökningar har också visat att personer som överlevt sina suicidförsök inte vill dö egentligen, säger Johanna Bäckman.

Vid pratbänken i Positivparken finns Agneta Persson, NSPH Västra Götaland och Göteborg, Henrietta Hellgren, äldrekonsulent i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och Johanna Bäckman, SPES, för att ge information om vart en person med psykisk ohälsa kan vända sig för att få hjälp och stöd. Foto: Suzanne Dahlin

Bland självmord är äldre överrepresenterade, särskilt vanligt är det hos män.

– Det kan ha med den traditionella mansrollen att göra, säger Johanna. Män ska vara starka och klara sig själva. Men vårt budskap är att ingen, oavsett ålder eller kön, behöver vara ensam med sina tankar. Det är inte farligt att prata om mående och självmordstankar. Om jag själv vågar vara modig och prata om psykisk hälsa och ohälsa så vågar fler göra det och vi kan tillsammans göra skillnad och tänka nytt.

Huvudmålet är att bryta ensamhet och isolering

– Det finns så många sociala normer runt psykisk hälsa. Det kan handla om hur samhället ser på psykisk ohälsa, eller vad familjen och den kultur man är en del av tycker om det. Det är ofta lättare att prata om sin fysiska hälsa än om man till exempel lider av ångest. Vi kan alla göra stor skillnad bara genom att börja prata om psykisk ohälsa, säger Henrietta Hellgren, äldrekonsulent i sydvästra Göteborg.

Det är viktigt att våga prata om sin mentala hälsa. Foto: Camilla Sundberg

Det är först när normer bryts som de synliggörs och vi kan förändra. Möten med andra är så viktiga för att vi ska få förändring.

I sitt uppdrag samarbetar Henrietta Hellgren mycket med en kollega som är anhörigkonsulent i de sydvästra stadsdelarna.

– Att vara anhörig till någon som drabbats av fysisk eller psykisk sjukdom kan upplevas både svårt och ensamt. Anhörigstöd i sydväst erbjuder stödsamtal, en rad olika samtalsgrupper, utbildningar och aktiviteter för anhöriga. Olika forum där de kan få stöd, hämta kraft, öka sin förståelse, lyssna och dela med sig av livet här och nu.

– Vi har också grupper som är till för alla, med fokus på livskvalitet och hälsa. Med fokus på framtiden och fler friska år startar vi i höst grupper med inriktning på livskvalitet och hälsa. Tillsammans arbetar vi förebyggande med att stärka och bibehålla den psykiska och fysiska hälsan, säger Henrietta Hellgren.

Öppna evenemang och träffar

Som äldrekonsulent möter Henrietta Hellgren också de seniorer som regelbundet besöker mötesplatser för seniorer i sydväst. Förutom att delta i meningsfulla och roliga aktiviteter kan man på mötesplatserna både få nya vänner och stöd av andra i svåra perioder. Genom öppna evenemang, till exempel föreläsningar och träffar, som ordnas i andra lokaler och i samverkan med andra, hittar hon ofta fler som vill ha kontakt och kan behöva stöd.

– Vi har ett fint samarbete med bland annat biblioteken. Senast hade vi en välbesökt föreläsning på Högsbo bibliotek om när minnet sviktar, säger hon.

Men har du inte den fysiska förmågan att själv ta dig ut är det lätt att bli isolerad. Den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten arbetar uppsökande för att nå dem som är ofrivilligt ensamma.

– Ensamhet kan också upplevas som skamfyllt. Ett av våra huvudmål i den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten är att bryta ensamhet och isolering. Bara i sydvästra Göteborg har vi idag 23 000 personer över 65 år. En del blir över 100 år och det är ett åldersspann på nästan 40 år med massor av olika behov. Vi jobbar för att möta de behov vi ser nu men behöver också ta reda på vilka behov vi behöver möta i framtiden. Att samarbeta med andra i staden och med civilsamhället är något vi upplever är mycket positivt, säger Henrietta Hellgren.Prenumerera så du inte missar något nytt!