2023-08-28 | 2 min läsning

Var uppmärksam och agera om ett barn saknas

2023-08-28 | 2 min läsning
Var uppmärksam och agera om ett barn saknas
När lovet är slut och alla återvänder till skola och förskola kan det vara så att några barn saknas. Det kan också vara barn som kommer tillbaka efter ledigheten och något inte verkar stå rätt till. Om du inte riktigt vet varför eller är osäker är det viktigt att agera och slå larm.

– Vi vet att det varje år är barn som saknas eller blir bortförda för exempelvis bortgifte. Det kan också vara resor i uppfostringssyfte eller för kvinnlig könsstympning. Vi som möter barn och unga i våra yrkesroller har ett stort ansvar att agera och anmäla om vi upptäcker att något inte står rätt till, säger Christine Lidström, samordnare Regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld och Resursteam heder.

Slå larm – gör en anmälan

När det är barn och unga som saknas eller om något inte står rätt till efter en ledighet är det viktigt att vi slår larm och agerar. Känner du en oro för något barn har du anmälningsplikt.

Vänd dig till socialtjänsten, kontaktuppgifter hittar du på Göteborgs Stad: Hitta socialkontor

Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör du en polisanmälan. Ring 112 om det är akut och 114 14 för att göra en anmälan.

Här kan du få råd och stöd

Göteborgs Stad har olika verksamheter där du kan få råd och stöd om du själv är utsatt eller misstänker att någon annan är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Regionalt stödcentrum heder vänder sig till flera kommuner i regionen. Här finns en samtalsmottagning med stöd till utsatta och vägledning till yrkesverksamma. På Stödcentrum heder arbetar ett team med kurator, polis och vårdpersonal.

Stödcentrum heder stöttar dig som arbetar inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polismyndigheten och inom ideella organisationer. Även du som privatperson som känner oro för någon i din närhet kan söka stöd hos Stödcentrum heder.

Resursteam heder finns bara i Göteborg. Det är en mobil enhet som kan möta upp utsatta och ge stöd till vidare kontakt med yrkesverksamma. Yrkesverksamma inom Göteborgs Stad kan också kontakta Resursteam heder för stöd och vägledning.

– Det är viktigt vi som möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld eller förtyck vet hur vi ska agera i vår yrkesroll. Barn och unga som lever i den här kontexten är beroende av att vi vuxna ser och uppmärksammar dem, säger Christine Lidström.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

Regionalt stödcentrum vänder sig till utsatta personer. Kontakta oss så ger vi råd och stöd utifrån situationen. Telefonnummer: 020- 34 03 03

Göteborgs Stad: Regionalt stödcentrum heder

Du kan också vända dig till Resursteam heder som finns i socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Här finns kontaktuppgifter till de olika teamen.Prenumerera så du inte missar något nytt!