2023-08-24 | 4 min läsning

Vård- och omsorgsboenden stjärnmärks    

Jessica Vågberg och Ulrika Stern på Nya Varvets Vård- och omsorgsboende förbereder sig inför dagens reflektionsträff.
2023-08-24 | 4 min läsning
Vård- och omsorgsboenden stjärnmärks    
Göteborgs Stad har siktet inställt, alla 44 vård- och omsorgsboenden i egen regi ska stjärnmärkas. Och satsningen ger redan goda resultat.

– Kompetensen har höjts och medarbetarna arbetar tillsammans för att hitta vägar till att kunna tillgodose hyresgästernas behov” säger Cristina Wångblad vid äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som stiftelsen Svenskt Demenscentrum tagit fram. Bakom initiativet till stiftelsen står bland annat Socialstyrelsen och regeringen. Utbildningen består av fyra olika steg och lika många reflektionsträffar.

– Ett vård- och omsorgsboende kan titulera sig stjärnmärkt när enhetschefen och minst 80 procent av medarbetarna har klarat utbildningen, säger Cristina Wångblad, metodhandledare i demens och en av samordnarna för stjärnmärkt.

Varje vård- och omsorgsboende har två eller fler stjärninstruktörer som leder arbetet på respektive boende. Deras uppdrag är också att hålla i reflektionsträffarna på arbetsplatsen.

Arbetsmaterial från Svenskt Demenscentrum, personcentrerad vård och omsorg i fokus.

– Utöver det ska varje boende välja ett utvecklingsområde, exempelvis samarbete med anhöriga. Kriterierna måste uppfyllas varje år annars tappar man sin stjärnmärkning, säger Cristina.

Personcentrerad omsorg är meningsfull

Syftet med utbildningen är att ge kunskap och verktyg om personcentrerad vård och omsorg.

– Med det menas att hyresgästen ska stå i centrum. Enkelt sagt så måste vi sätta oss in i hur personen upplever sin vardag. Alltså vilka förutsättningar, önskemål och behov som finns. Behoven ser olika ut. För personer med demenssjukdom är det inte säkert att varje person kan uttrycka, svara eller förmedla vad just hon eller han vill, säger Cristina.

Cristina får medhåll från undersköterska Carina Skattberg som har över 15 års erfarenhet från olika demensenheter. Hon arbetar på Svaleboskogens Vård- och omsorgsboende och är som Cristina en av samordnarna för stjärnmärkt.

– Det handlar om att se och kunna möta varje individ. Jag fick gå en jättebra utbildning på två dagar för att bli stjärninstruktör. Men det handlar inte om att jag ska lära mig allt utan snarare om hur jag kan lära ut och leda i utbildningen på min arbetsplats. Stjärnmärkt känns meningsfullt, säger Carina.

Cristina har samma erfarenhet och lyfter medarbetarnas kompetens – som verkligen synliggörs i samband med stjärnmärkningen.

– Vi har länge pratat om att vi ska möta individens behov, men nu känns det som att vi bättre hittar hur det kan gå till när alla i personalgruppen hjälps åt att lägga pusslet, säger Cristina.

Stjärnmärkningen började 2021

I dag är nästan hälften av alla Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden stjärnmärkta. Resan mot stjärnmärkningen började hösten 2021, efter ett politiskt beslut i kommunstyrelsen. Men även med stöd från Socialstyrelsen i form av riktade statsbidrag under 2021–2022.

– Det var ett beslut som underlättade mycket. När stjärnmärkningen började hade de olika stadsdelarna ansvaret och kunskapen kring demenssjukdomar var tyvärr något ojämn. Men sedan vi blev en egen förvaltning har vi kunnat ta draghjälp av varandra och fatta gemensamma beslut, säger Cristina.

I höstas bestämde avdelningsledningen för Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden att stjärnmärkningen skulle fortsätta och därmed vara en naturlig del av verksamheten.

– Det känns bra och inspirerande inför fortsättningen. Det finns en tro på det här och medarbetarna är engagerade, säger Cristina.

Men det är en lång process bakom själva stjärnmärkningen. Framför allt är det många olika pusselbitar som måste passa in, menar Carina.

– Jag har även jobbat med bemanning och planering och det är nästan alltid svårt att hitta tiden för utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. Nu har vi fått avsatt tid och fått med oss medarbetarna och enhetscheferna på tåget. Det tycker jag är suveränt, säger Carina.

Stjärnmärkt leder till bättre omsorg

Utbildningen har varit mycket uppskattad hos medarbetare berättar Cristina. En utvärdering från början av året visar på flera positiva effekter med stjärnmärkningen.

– I stort handlar det om att omsorgen har utvecklats och blivit bättre, men också att det har blivit en lugnare miljö. Vi arbetar mer personcentrerat i dag. Våra hyresgäster känner sig lyssnade på och mindre begränsade och deras anhöriga är också nöjdare, säger Cristina.

Nya Varvets Vård- och omsorgsboende stjärnmärks nu

Ulrika Stern och Jessica Vågberg är undersköterskor tillika stjärninstruktörer på Nya Varvets Vård- och omsorgsboende. De ser positivt på arbetet med stjärnmärkningen och brinner särskilt för den personcentrerade omsorgen.

– Vi har jobbat personcentrerat redan innan vi drog i gång med stjärnmärkningen. I Göteborgs Stad finns en handlingsplan för personcentrerad vård och omsorg. Den stora skillnaden nu är att vi har tiden. Vi hinner utbilda nya som gamla kollegor och kan synliggöra vårt personcentrerade arbete, säger Ulrika Stern.

Aktiviteter och självbestämmande för hyresgästerna

För Ulrika och Jessica är det personcentrerade bemötandet en självklarhet.

–  Varje hyresgäst på våra vård- och omsorgsboenden ska få vara med och bestämma och få en meningsfull vardag. Det handlar om att bevara personen som hen är och här är bemötandet allt. Det kan vara en sådan enkel sak som att säga ”hej då”. För en person med demens kan en sådan situation vara förvirrande, men inte för alla, säger Ulrika.

Något som är viktigt för hyresgästerna är att vi erbjuder olika aktiviteter, menar Ulrika och Jessica. Det kan vara alltifrån en promenad till att lyssna på musik.

– Aktiviteterna skiljer sig åt beroende på sjukdomsförlopp och vad respektive person tycker om. En del gillar lugna måltider medan andra gillar sällskap och att umgås. Även om hyresgästerna inte kan välja exakt vilken tid som de ska äta lunch så försöker vi alltid att anpassa oss efter situationen, säger Jessica.Prenumerera så du inte missar något nytt!