2024-01-25 | 3 min läsning

Vårens program för anhörigstöd ute nu

2024-01-25 | 3 min läsning
Vårens program för anhörigstöd ute nu
Att vara anhörig till någon med en demenssjukdom, missbruk, beroende eller någon form av funktionsnedsättning kan innebära att man bär på en jätteviktig roll. Ibland kan dock också anhöriga behöva hjälp och stöd för att hantera vardagen.

Genom Göteborgs Stad kan man som anhörig få hjälp själv. Anhörigkonsulenterna arbetar med flera olika stödinsatser, du som anhörig avgör själv vilket eller vilka behov du har.

Hamnar i skymundan

Monica Albinsson, anhörigkonsulent inom Göteborgs Stad, beskriver anhörigas situation som ofta bortglömd.

– Vårt uppdrag är att stödja dem som i sin tur stödjer någon annan. Det kan vara vem som helst som har problematik i form av till exempel en diagnos som ger en funktionsnedsättning eller missbruk. Många gånger är de anhöriga bortglömda och mest fokus hamnar på den som är sjuk. Då ska vi finnas där för dem, säger hon.

Genom anhörigstöd kan man få hjälp på många olika sätt. Till exempel kan man få hjälp genom enskilda samtal eller samtal i grupp. Verksamheten erbjuder också aktiviteter som föreläsningar, utbildningar, mindfulness, anhörigcafé och promenader.

– Det är kostnadsfritt, man kan vara anonym och vi för inga journaler  Det är bara att ringa om man behöver stöd. Man behöver inte heller ansöka om något bistånd från kommunen, säger Petra Jaaksaar, också anhörigkonsulent inom staden.

Satsning på demensutbildning

Varje termin anordnar man olika insatser inom verksamheten och nu är vårens program ute.  Både från hälsofrämjande och förebyggande verksamheten och för förvaltningen för funktionsstöd.

Stöd för anhöriga till seniorer vänder sig till dem som har en närstående som är över 65 år gammal. Vårens program erbjuder bland annat tantparkour, promenadgrupper, sittyoga och utbildningar. En stor satsning är demensutbildningen som börjar den 20 februari. Vårens program erbjuder också en hel del praktisk hjälp.

– Under våren kommer en jurist och pratar om att göra fullmakter och hur man gör en framtidsfullmakt. Har till exempel ens sambo fått en demensdiagnos och inte längre klarar av att betala räkningar, då kan det vara bra att veta hur man gör en framtidsfullmakt, säger Petra Jaaksaar.

Samtalsstöd och aktiviteter

Har man en närstående som är under 65 år ska man istället vända sig till anhörigkonsulenter inom förvaltningen för funktionsstöd. Under våren fokuserar programmet på personer med närstående som lider av psykisk ohälsa då det varit en stor efterfrågan på detta. Programmet erbjuder dock flera olika typer av stöd.

Man erbjuder också bland annat samtalsgrupper för  för anhöriga till personer med en cancersjukdom och en digital föräldrautbildning vid namn Steg-ett ut.

– Steg-ett ut är återkommande varje termin. Utbildningen vill underlätta steget ut i vuxenlivet för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Man pratar om till exempel om ekonomi, lagar, boende och sysselsättning. Det är väldigt populärt, säger Monica Albinsson.

Viktigt att sprida kunskapen

Både Monica och Petra berättar om vikten av att sprida ordet om verksamheten så att personer i behov av stöd vet vart det finns hjälp att få. Att människor är medvetna om att stödet finns kan redan där skapa mycket trygghet.Prenumerera så du inte missar något nytt!