2024-03-20 | 3 min läsning

VR ska förbättra samhällsorienteringen för nyanlända

Foto: Thomas Meier/Pixabay
2024-03-20 | 3 min läsning
VR ska förbättra samhällsorienteringen för nyanlända
Kan VR – virtual reality – göra integrationsprocessen bättre för nyanlända? Det tror forskare vid Högskolan Väst som nu gör en förstudie, i samverkan med Samhällsorienterande insatser Göteborgs Stad, för att skapa passande VR-miljöer.

Samhällsorientering är en omfattande kurs som nyanlända i Sverige måste gå igenom som en del av etableringsprogrammet. I Göteborg handlar det om totalt 34 lektioner, med en lektion i veckan.

Lektionerna handlar om det praktiska vardagslivet, men också en hel del värderingsfrågor som till exempel synen på yttrandefrihet, religionsfrihet, tolerans för minoriteter, antisemitism och HBTQ.

– Det är just kring dessa ämnen, som kan vara känsliga och svåra, jag tror att VR kan ge ett mervärde. Med teknologin kan deltagarna få en större upplevelse och en möjlighet att leva sig in i olika scenarier, säger Anders Boklund Ferreira, enhetschef för samhällsorienterande insatser i Göteborgs Stad som är utförare i hela Göteborgsregionen.

Hoppas få förverkliga idéerna

 Amir Haj-Bolouri är docent i informatik vid Högskolan Väst och leder projektet. På Högskolan Väst finns ett lab med de senaste VR-teknologierna och flera forskningsprojekt kring virtuell verklighet. Idén till att använda VR som en del av integrationsprocessen fick Amir Haj-Bolouri redan när han arbetade med sin doktorsavhandling mellan 2013–2018 med fokus på digitalisering av samhällsorientering.

– Den förstudie som nu pågår är finansierad av Migrationsverket. EU är medfinansiär genom Asyl-migrations- och integrationsfonden. Om vi landar i en tillfredsställande slutrapport hoppas vi kunna gå vidare med att förverkliga idéerna. Förhoppningen är att vi kan ta det vidare under ett treårsprojekt, säger han.

Intervjuar samhällsvägledarna

Förstudien startade i januari och avslutas i augusti. Under den gör Amir Haj-Bolouri och hans kollega Clara Larsson intervjuer med samhällsvägledarna i Göteborgs Stad, och får kunskap om det material som används och vad som händer i klassrummet. Dessutom görs en omfattande litteraturstudie.

– Det finns ett stort gap när det kommer till det här området. Vi har identifierat ett intressant ämne att utforska. Det är konstigt att man tidigare inte uppmärksammat att VR kan användas för samhällsorientering, säger Amir Haj-Bolouri.

Förbereds för verklig situation

När förstudien är klar ska två virtuella världar av två samhällsorienteringsmoment vara definierade och ett designförslag ska vara framtaget.

De teman som Amir och hans kollega tittar närmare på är de som har att göra med diskriminering, individens rättigheter och demokrati.

– I VR sker inga riktiga konsekvenser men man får en inblick och blir förberedd för en verklig situation. Vi pratar mycket om trygga rum. Klassrummet är en central plats för samhällsorienteringen. VR blir ett immersivt tryggt rum där det går att prova sina idéer och tankar som är känsliga, säger Amir Haj-Bolouri.

Anders Boklund Ferreira ser positivt på att deltagarna i framtiden skulle få tillgång till VR.

– I vilken omfattning vi skulle kunna använda VR framöver är ju en fråga om resurser, men jag tror att det finns mycket att vinna på att prova värderingsfrågor på detta sätt, säger han.Prenumerera så du inte missar något nytt!