2024-01-31 | 3 min läsning

Vräkningsförebyggande teamet erbjuder stöd i krisen

2024-01-31 | 3 min läsning
Vräkningsförebyggande teamet erbjuder stöd i krisen
Att störa sina grannar, missköta sin lägenhet eller lämna hyran obetald kan i värsta fall göra att en människa blir utan sin bostad. Då finns vräkningsförebyggande teamet på plats för att erbjuda stöd och hjälp.

Av olika anledningar kan människor bli uppsagda eller vräkta från sina hyresrätter. Det kan handla om att man har ekonomiska problem och inte kan betala sin hyra. Man kan även ha svårigheter att ta hand om sin lägenhet på grund av att man blivit gammal eller har en funktionsnedsättning. Problem med psykisk ohälsa och missbruk kan också göra det svårare att klara av kraven enligt hyreslagen.

Samordnar insatser

Skulle en person bli uppsagd från sin lägenhet eller bli hotad om vräkning finns vräkningsförebyggande team i de olika stadsdelarna i Göteborg för att stötta personen. Lisette Dahlrud jobbar som boendesekreterare i Socialförvaltning Sydväst och arbetar förebyggande mot vräkningar.

— Jag samordnar insatser av olika slag för att folk ska få behålla sina lägenheter. Det är bland annat mitt jobb att kontakta hyresgästerna. Vad är det som gör att personerna hamnat i den här situationen? Hur ska man lösa problemet?

Erbjuder flera typer av stöd

Det vräkningsförebyggande teamet arbetar för att komma in så tidigt som möjligt i processen. En viktig del i arbetet är att komma i kontakt med de berörda och att informera om att hjälp och stöd finns att få. Maria Filipovic, enhetschef för det vräkningsförebyggande teamet i Socialförvaltning Sydväst, berättar om några av insatserna teamet gör.

Här kan du få stöd

Behöver du stöd eller känner någon som är i behov av stöd? Kontakta Göteborgs Stads Kontaktcenter 031-365 00 00 och be om att få prata med de som jobbar vräkningsförebyggande i din stadsdel. Det finns mycket råd och stöd man kan få, desto tidigare man hör av sig desto bättre.

— Gäller det en äldre person så kan det vara nödvändigt att stötta personen att ansöka om hemtjänst. Har man en funktionsnedsättning kan personen vara i behov av stöd att ansöka om boendestöd. Ibland har man problem med en för hög hyra, då kan vi vara länk till hyresvärden och göra en plan med personen hur man kan behålla sitt hem.

Maria berättar samtidigt att det inte är alla som är villiga att ta emot hjälp. Många är misstänksamma mot socialtjänsten.

– Ju längre tid det går desto svårare kan det vara att rädda sitt boende. Därför är det viktigt att komma i kontakt tidigt med personerna. Det är oerhört svårt att ta sig in i bostadsmarknaden igen när man har blivit vräkt då vi har en brist på bostäder i Göteborg, säger hon.

“Boende är en av grundpelarna”

Skulle en person bli vräkt så finns det vräkningsförebyggande teamet som stöd även i den processen.

– Det blir en massa negativa konsekvenser för en person att inte ha en egen bostad, både psykiskt och fysiskt, säger Maria Filipovic.

– Boende är en av grundpelarna till människors trygghet. Alla människor kan hamna i svårigheter någon gång i livet och inte veta hur man tar sig ur det. Då är det viktigt att man är ute och får kontakt med de här personerna så de inte blir bostadslösa eller ännu mer skuldsatta, säger Lisette Dahlrud.

Viktigt att informationen når ut

Maria beskriver teamet som spindeln i nätet då man samarbetar med flera andra aktörer, bland annat Störningsjouren och hyresvärdarna. Verksamheten upplevs dock som dold och en samhällsinsats som många kanske inte är medvetna om.

För att förebygga vräkningar och undvika att människor hamnar i hemlöshet är det viktigt att informationen om verksamheten når ut och att berörda känner sig bekväma att ta emot stöd.Prenumerera så du inte missar något nytt!