Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

2004-02-27 Övrigt

Lisskulla Lindström blir ny personaldirektör i Göteborgs Stad. Hon kommer närmast från Volvo Personvagnar och tillträder den förste juni. Nuvarande stadsdelschefen i Centrum, Helén Eriksson-Elf, har utsetts till ny direktör för stadskansliets organisationsutvecklingsenhet. Hon tillträder sin nya befattning efter påsk.

2004-02-26 Miljö & kretslopp

Antalet miljödiplomerade företag i Göteborg ökade förra året med 13 procent. 191 verksamheter klarade kraven för miljödiplomering 2003 jämfört med 166 verksamheter året innan.

2004-02-26 Miljö & kretslopp

Klare Mosse på Hisingen har just haft besök av ett 25-tal holländare och engelsmän, som vandrat runt i området för att på plats studera det åtgärdsprogram som fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen arbetat fram.

2004-02-26 Miljö & kretslopp

Klare Mosse på Hisingen har i veckan haft besök av tjänstemän och forskare från trakten kring New Castle-on-Tyne i England och från de båda holländska städerna Deventer och Groningen. Besöket är en del av utbytet inom EU-projketet Pure North Sea. Park- och naturförvaltningen rustar upp vattenvägarna kring Klare Mosse och Osbäcken och gör området mer tillgänglig för allmänheten. Klare Mosse på Hisingen har just haft besök av ett 25-tal holländare och engelsmän, som vandrat runt i området för att på plats studera det åtgärdsprogram som fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen arbetat fram.

2004-02-25 Miljö & kretslopp

Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg har efter krav från Arbetsmiljöinspektionen kartlagt ventilationen i 516 skolor, förskolor och fritidshem, sammanlagt nästan 5.700 lokaler. Undersökningen visar att alla äldre lokaler byggda före 1993, då andra byggnormer gällde, inte klarar Arbetsmiljöverkets nuvarande råd om koldioxidhalt och luftomsättning. Stadsdelarna ska nu se över vad som kan göras, det kan gälla allt från att vädra oftare till ombyggnader av ventilationssystem.

2004-02-25 Övrigt

Göteborgs Stad betalade förra året ut 916 miljoner kronor i socialbidrag, så kallat försörjningsstöd. Det är en minskning från året innan med 29 miljoner kronor. Minskningen för 2003 förklaras till största delen av att kostnaderna för socialbidragstagare över 65 år lyfts över till Försäkringskassan genom ett nytt äldreförsörjningsstöd.

2004-02-24 Övrigt

Lilla Börssalen i Börshuset vid Gustaf Adolfs Torg ska under de kommande veckorna få en ansiktslyftning. ”Vi ska gå över varenda kvadratmillimeter, färgen ska konsolideras, det vill säga vi ska få den att fästa vid underlaget igen”, säger konservator Christina Heberlein.

2004-02-20 Utbildning

Centrum för idrottsvetenskap byter den förste mars namn till Idrottshögskolan Göteborgs universitet. Det beslutade universitetets styrelse på torsdagen. Med namnbytet vill universitetet bland annat stärka Göteborgs profil som idrottsstad.

2004-02-20 Trafik

1.000 kronor i tilläggsavgift för fuskåkning är inte skäligt anser Vägverket som fastställer tilläggsavgifter för kollektivtrafiken. Västtrafik har begärt att få höja sin tilläggsavgift från 600 till 1.000 kronor och kommer att överklaga Vägverkets beslut.

2004-02-20 Miljö & kretslopp

Miljöhuset Returen heter ett nytt fristående sophus som Renova nu lanserar. Byggmaterialet är plankor av plast från förpackningar som samlats in via den svenska förpackningsinsamlingen. Returen är avsett för flerbostadshus så villaägare får fortsätta lämna sitt sorterade avfall på stans återvinningsplatser.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 1 1 113 1 114 1 115 1 116 1 117 1 307

Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut för stadsutveckling på Backaplan, detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim och ansökan om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 13 mars. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 21 februari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling