Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

2004-03-06 Miljö & kretslopp

Kapaciteten på Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs börjar närma sig maximala nivåer. Tillstånd söks nu för att utöka förbränningen år 2008. En utbyggnad som inte bara innebär större el- och fjärrvärmeproduktion, utan också bättre luft i Göteborg.

2004-03-06 Vård & omsorg

Vårdbiträdena på Gyllenkrooksgatans hemtjänst är bland de nöjdaste medarbetarna i hela Göteborgs Stad. ”Här har vi inga problem med att hitta vikarier”, berättar vårdbiträdena Mirja Välinpakka och Karin Persson.

2004-03-06 Näringsliv

Vad har bilar och chips för gemensam nämnare? Angered. Ford Motor Scandinavia har lagt sitt huvudkontor för Norden här och Kraft Foods – med bland annat Estrellachips – koncentrerar sin produktion hit.

2004-03-06 Vård & omsorg

”Vi behöver varandra” kallas volontärverksamheten inom äldre omsorgen i Tynnered. Ett framgångsrikt arbete för alla parter, har det visat sig. ”När man yrkesarbetat hela livet känns det bra att fortfarande känna sig behövd i samhället”, säger Inga Tegström, volontär på äldreboendet Åkerhus i Tynnered.

2004-03-06 Kultur & fritid

Det blev publiksuccé redan första dagen för Tage Andersen-utställningen i Trädgårdsföreningen. Drygt 1 100 besökare kom, njöt och hänförda gick därifrån. Och parkens grusgångar lär trampas av många, många fötter några veckor framöver.

2004-03-06 Trafik

”Stad i sikte” är temat för Infrautställningen på Stadsmuseet som invigdes den 27 februari.Utställningen vänder sig till alla som vill ta del av hur Göteborg och regionen utvecklas. ”Det är spännande att tänka på att våra små mänskliga behov skapar en enorm infrastruktur som vi alla påverkar varje dag”, säger Anna Thalenius på Stadsmuseet. Hur vill du att Göteborg ska utvecklas? Nordens svar på världsstäder som Paris, New York och Barcelona? Eller är det småstadskänslan vi vill ha? Båda alternativen kräver en genomtänkt infrastruktur.

2004-03-06 Trafik

”Stad i sikte” är temat för Infrautställningen på Stadsmuseet som invigdes den 27 februari.Utställningen vänder sig till alla som vill ta del av hur Göteborg och regionen utvecklas. ”Det är spännande att tänka på att våra små mänskliga behov skapar en enorm infrastruktur som vi alla påverkar varje dag”, säger Anna Thalenius på Stadsmuseet. Hur vill du att Göteborg ska utvecklas? Nordens svar på världsstäder som Paris, New York och Barcelona? Eller är det småstadskänslan vi vill ha? Båda alternativen kräver en genomtänkt infrastruktur.

2004-03-06 Trafik

Hur vill du att Göteborg ska utvecklas? Nordens svar på världsstäder som Paris, New York och Barcelona? Eller är det småstadskänslan vi vill ha? Båda alternativen kräver en genomtänkt infrastruktur.

2004-03-06 Trafik

De flesta som skadas i trafiken är mellan 18 och 24 år. Projektet ”Trafik för livet” har funnits med i stadsmuseets infrautställningar från våren 2002. Det vänder sig till ungdomar och lärare för arbetet med trafik i skolan. ”Vi vill förändra attityderna hos eleverna för att få ett bättre beteende i trafiken”, säger Gunilla Fransson på Stadsmuseet. De flesta som skadas i trafiken är mellan 18 och 24 år. Och så finns det en topp bland 15-åringarna, de som just börjat köra moped. Alla ungdomar tar inte körkort och får inte den vägen den naturliga trafikutbildningen.

2004-03-06 Trafik

De flesta som skadas i trafiken är mellan 18 och 24 år. Projektet ”Trafik för livet” har funnits med i stadsmuseets infrautställningar från våren 2002. Det vänder sig till ungdomar och lärare för arbetet med trafik i skolan. ”Vi vill förändra attityderna hos eleverna för att få ett bättre beteende i trafiken”, säger Gunilla Fransson på Stadsmuseet. De flesta som skadas i trafiken är mellan 18 och 24 år. Och så finns det en topp bland 15-åringarna, de som just börjat köra moped. Alla ungdomar tar inte körkort och får inte den vägen den naturliga trafikutbildningen.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 1 1 118 1 119 1 120 1 121 1 122 1 314

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges webbsändning 25 april

Göteborgs Stads kalendarium

Hitta aktiviteter här!

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Projekt Skeppsbron, Göteborgsförslaget om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter, riktlinjer för personalförmåner och utredning om ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 10 april. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling