Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

2001-12-19 Vård & omsorg

Linnéstadens stadsdelsnämnd beslutade på tisdagen att åtta eller nio förskoleavdelningar läggs ner till sommaren 2002.

2001-12-19 Övrigt

Stadsdelsnämnd Centrum har beslutat om fler åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet.

2001-12-19 Utbildning

Det är den nya skolan August Kobbs Gymnasium, som är ett naturbruksgymnasium, som startar floristprogram hösten 2002. Skolan hoppas ta till vara det intresse för park och trädgård som finns idag.

2001-12-19 Kultur & fritid

Park- och naturnämnden antog på tisdagen en utvecklingsplan för Slottsskogens framtid. Park- och naturnämnden antog på tisdagen en utvecklingsplan för Slottsskogens framtid.

2001-12-19 Kultur & fritid

Park- och naturnämnden antog på tisdagen en utvecklingsplan för Slottsskogens framtid.

2001-12-19 Bostad

Backa stadsdelsnämnd sa på onsdagen ja till planerna på en utbyggnad av OBS Bäckebol i ett remissvar till Byggnadsnämnden.

2001-12-18 Trafik

Det var ett mycket ovanligt fel som orsakade det omfattande elavbrottet på måndag kväll i Göteborg. Enligt Västnät gick helt enkelt en högspänningskabel av mellan två stolpar, hur är fortfarande oklart.

2001-12-18 Utbildning

Chalmers har tecknat ett unikt samarbetsavtal med General Motors som första högskolan i Europa. Avtalet kommer att underlätta framtida forskningssamarbete och betecknas av Chalmers som ett väldigt viktigt avtal.

2001-12-18 Gamla Göteborg

2001-12-17 Trafik

En utbyggd järnväg i regionen kommer enligt utredningen från Västra Götalandsregionen att både öka befolkningen och sysselsättningen vilket är en viktig faktor för välfärden.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 1 1 310 1 311 1 312 1 313 1 314 1 321

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling