Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2011-01-19]

Papperslösa kvinnor får rätt till skydd

Kvinnor som lever i Göteborgs Stad utan uppehållstillstånd och som utsätts för våld, eller hot om våld, ska kunna söka skydd hos en kvinnojour. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Kvinnor som saknar uppehållstillstånd är en grupp som är extra utsatt för mäns våld. Papperslösa kvinnor riskerar att bli föremål för sexuella övergrepp och misshandel av män som utnyttjar deras situation.

Kommunstyrelsens beslut betyder att även papperslösa kvinnor nu kan söka skydd på stadens olika kvinnojourer. I beslutet hänvisas till två internationella överenskommelser som Sverige åtagit sig att följa: konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling