Inne på Göteborgs stadshus Börsen finns ett inramat foto, taget för närmare 50 år sedan. Det föreställer ”pressbänken” inne i fullmäktigesalen, där ett antal refererande journalister sitter. En välbesatt bänk, med representanter från de tidningar som då utkom i Göteborg. Förutom GP var det journalister från Handelstidningen, Ny Tid, Arbetar-Tidningen och GT. Antalet tidningar var ju betydligt större på den tiden.
Så brukar det inte se ut i dag. Pressens stolar står för det mesta tomma numera. Dock inte vid det första mötet med Göteborgs nyvalda kommunfullmäktige. Både fotografer och skrivande reportrar fanns i ett antal som påminde om hur det brukade se ut på 1960-talet.
Dock var det knappast de ärenden som fanns på kvällens dagordning som hade denna mediala lockelse. Snarare berodde det på den något annorlunda politiska sammansättning som det nya fullmäktige fått – och den eventuella dramatik som detta skulle kunna medföra. Nu blev det dock ett – bortsett från det stora medieintresset, och en del händelser några kvarter bort – högst normalt fullmäktigemöte, vilket också var avsikten att det skulle bli.
Sådana möten ger sällan stora rubriker, eller ens några rubriker alls, något som fullmäktigeledamöter ibland tycker är tråkigt, eftersom det är här som många för göteborgarna viktiga beslut ska tas. Men media är mest intresserade av att berätta om sådant som kan betecknas som nyheter, eller i alla fall är något som avviker från det traditionella. Fullt begripligt, eftersom det i regel är sånt som läsare och lyssnare brukar vara mest intresserade av.
Fullmäktiges beslut bereds och verkställs av kommunstyrelsen, och den har samma politiska majoritet som fullmäktige. Det innebär i sin tur att fullmäktige nästan alltid beslutar på det vis som kommunstyrelsen föreslår. Därför har kommunstyrelsens beslut högre nyhetsvärde än när dess då kända förslag sannolikt bekräftas av fullmäktige några veckor senare.
Men det innebär inte att fullmäktigeledamöterna utgör ett passivt transportkompani, vilket en och annan möjligen kan frestas att tro. De olika partigrupperna arbetar ofta mycket aktivt med de många ärenden som så småningom hamnar i fullmäktige. Detta arbete görs i olika styrelser och nämnder, och inför kommunstyrelsens behandling av dem.
Även om de nyhetsmässiga sensationerna i fullmäktige inte direkt brukar stå som spön i backen, innebär detta inte att mötena är ointressanta. De är offentliga, sänds i närradion, och debatterna klargör partiernas inställning i olika sakfrågor. Till detta kommer interpellationer och enkla frågor, som ger ledamöterna möjlighet att aktualisera frågor för att debattera dem i fullmäktige.
Det skedde en betydande förnyelse av fullmäktige i höstens val. Inte mindre än 56 ledamöter och ersättare är nya jämfört med föregående mandatperiod, och de kommer säkert att bidra till många intressanta och aktiva debatter under den fyraårsperiod vi just inlett.
Jörgen Linder Kommunfullmäktiges ordförande