I Göteborg finns 15 kommunala gymnasieskolor. Men eleverna har ytterligare 44 skolor att välja på när det är dags att söka till gymnasieskolan. Hälften av dem är fristående, resten finns i kommunerna runt Göteborg.
Sedan 1997 samarbetar Göteborgsregionens 13 kommuner om intagningen till gymnasieskolan i ett samverkansavtal. Det innebär att ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst inom regionen som har nationella eller specialutformade program. Kommunerna får betala för platser i andra kommuner enligt en särskild prislista som man kommit överens om i samverkansavtalet.
Unikt avtal med regionen
Avtalet i Göteborgsregionen är unikt för landet. Bakgrunden är främst att eleverna ska ha rätt att gå på det program och den skola de önskar. Dessutom innebär avtalet att eleverna söker till kommunala och fristående skolor på samma villkor.
Samarbetet bygger också på att kommunerna kommer överens om vilka skolor som ska ha vilka utbildningar och hur många platser det ska finnas på de olika programmen. Det är ett sätt att säkerställa att ett bra utbud av utbildningar är tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen. Elevernas fria val ska vara vägledande för dimensioneringen av platser, men man tar också hänsyn till hur utvecklingen förväntas bli lokalt och regionalt.
De fristående gymnasieskolorna ingår inte i samverkansavtalet. Däremot samarbetar alla med Göteborgsregionens kommunalförbund om intagningen.
17 nationella progam
Förutom att det finns många skolor att välja mellan, har ungdomarna också att ta ställning till vilket program de ska gå. Utöver de 17 nationella programmen och deras olika inriktningar, finns i Göteborgsregionen dessutom ett 80-tal specialutformade program. De är likvärdiga de nationella programmen och ger minst grundläggande behörighet för högskolestudier.
Elisabeth Gustafsson