Upplev det vilda Slottsskogen
idiga mornar och sena kvällar är chansen störst att upptäcka Slottsskogens vilda djur. Förutom skogens konung, som då och då kommer på besök, kan man se rådjur, grävlingar och fladdermöss. Mård och iller förekommer också. Bland rariteterna i parkens fågelliv finns berguv, sparvhök och duvhök.
En person som väl känner djurlivet i Slottsskogen är Katrin Hansson, föreståndare för djurparken.
– På morgonen råder stillhet och det är ofta då jag kan se en glimt av de vilda djuren, berättar hon.
En annan person som är stolt över Slottsskogen är NaturStig, Stig Fredriksson, ornitolog och lärare som har naturvandringar i parken.
Parken är en innehållsrik plats menar han och berättar om ett av sina möten med skogens vilda djur.
– För något år sedan stötte jag på en älgtjur, en fjolårskalv klivandes omkring i skogen ovanför Plikta. Det märkliga var att nära nog samtidigt, vid älgarnas hägn, sågs en vild älgkviga stryka omkring utanför stängslet till älghägnet med djurparkens älgtjur innanför. De båda vilda älgarna fick kontakt och röjde omkring i parken några dagar. Efter en vecka försvann de ut i Änggårdsbergen igen.
Räven dyker upp
Normalt märker vi som besökare inte de vilda djuren eftersom vi inte är så morgonpigga och helst går på stigar och vägar. Det vilda djurlivet finns i mellanrummen. Men rådjur kan man se lite överallt dygnet runt. Även om räv inte är vanlig så dyker den upp då och då.
– Senast sågs en räv uppe vid hästarna. Räv har också varit synlig i trakterna kring ekonomigården, i parkens sydvästra del. Även där parken gränsar till Masthugget, har jag fått rapport om räv, berättar Katrin Hansson.
– En rävunge kom till och med fram nosade på mig då jag en kväll gick på en stig nära Masthugget, berättar Stig Fredriksson.
Men alla rävar är inte lika fridsamma. Det har hänt att räv tagit sig in i hönsgården och vid ett tillfälle strök alla parkens höns med.
Kungsfågel, häger och berguv
I parken finns också ett rikt fågelliv med flera rariteter. På hösten kan man se den lilla kungsfågeln mellanlanda på sin flyttväg söderut. Kring fågeldammen vid Linnéplatsen har man kunnat se häger och två vårar häckade halsbandsflugsnapparen – den första kända häckningen på västkusten av denna östliga fågel.
– På vintern har vi sett domherrar utanför vårt kontor i Vita villan, den stora trävillan, mitt emot pingvindammen, berättar Katrin Hansson.
Även relativt ovanliga fåglar som mindre hackspett finns numera i Slottsskogen. Berguven gör ibland visit vid hjorthagen. På dagen flockas kråkorna omkring den. På nätterna är det ombytta roller, då är det uven som har kommandot och jagar kråkor.
– Och apropå jaktinstinkt så är det ökade antalet katter som dyker upp i parken ett hot mot fåglarna. De tar fågelbon och ungar som trillat ned på marken, säger Stig Fredriksson.
Mångfalden ökar
Men i stort råder god balans i Slottsskogen och det är glädjande att den biologiska mångfalden ökar. Fåglar som björk- och koltrast och ringduvor finns idag i stor omfattning. De fanns inte där tidigare.
Vad orsaken är vet man inte riktigt. En förklaring kan vara att fåglarna söker sig från ett enahanda naturområde, ofta med planterad skog, till grönområden inne i staden med mer varierad natur. Slottsskogen, där det både finns stora gräsmattor och vild skog, lockar.
Där vågar sig också fåglarna ut på de stora gräsmattorna. Att hundar ska vara kopplade spelar säkert stor roll. Till allas glädje finns det också ett stort antal ekorrar i göteborgarnas stora gröna lunga. I Stora Dammen finns inplanterade karpar, fiskar som funnits i många år och som växt till sig rejält. Ett ögonvittne berättar att han till och med sett en och annan karp nafsa efter fiskmåsar som landat på vattenytan.
Kate Ryffé
tel: 365 57 10, kate.ryffe@ponf.goteborg.se

Älgkalv som troligen kommit från Sisjöområdet över Änggården. Det händer då och då att bortstötta årskalvar förvirrade tar sig in i staden. Den här tjurkalven sågs några dagar i Slottsskogen men gav sig sedan ut i skogen igen.
Gräsänder som väntar på våren. De bildar par redan på senhösten och håller sedan samman tills ungarna kläckts, då honan tar hand om dem.
Ung ekorre dricker vatten som samlats i en liten bergskreva, men ser samtidigt till att hålla ögonen på vad som händer i omgivningen – man kan aldrig vara lugn i naturen om man är en liten ekorre.
Råbock med utvuxna och pälsklädda horn. Senare kommer han att skava av sig pälsen på hornen. Hornen fejas och blir lite farligare vapen som dock mest visas upp, vilket räcker för både andra bockar och för rågetterna.