För elever som till följd av sjukdom eller annat skäl inte kan delta i skolarbetet finns särskilda utbildningsformer som ska anordnas av det allmänna. Det framgår av skollagens första paragraf. I Göteborg finns en mängd olika verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i skolåldern som av olika skäl inte kan gå i ”vanlig” skola. Några av dem finns inom Efus, enheten för utredning och specialpedagogik, som tillhör Linnéstaden. Mer information finns på webbplatsen www.linnestaden.goteborg.se, klicka vidare till Grundskolor. Där finns en länk till Efus.