En rejäl satsning på aktiviteter som bingo, gympa, gemensamt kvällsfika och filmvisning har lett till mer nöjda pensionärer på Svaleboskogens äldreboende.
– Vi har också fått betydligt högre betyg på trygghet och bemötande i den senaste mätningen. Dessutom är personalen mer nöjd, säger Kerstin Landgren, enhetschef.
När resultaten av kvalitetsmätningen 2004 redovisades blev det särskilt tydligt att det saknades aktiviteter för de boende. Just den kvalitetsfaktorn fick betyget 34 av de boende och 31 av de anhöriga.
– Vi diskuterade vad som kunde göras och alla i personalen ha nu något ansvarsområde utifrån fallenhet och egna intressen, säger Kerstin.
Det kan vara att leda gympan eller måla, läsa böcker eller baka tillsammans med de boende. En kulturgrupp har bildats för hela huset och den ordnar bingo och filmvisning varje vecka. Modevisningar och pubaftnar är också populära.
– Då brukar vi vara runt 100 personer och många anhöriga med barn och barnbarn kommer också. Det är fantastiskt roligt, säger Kerstin som vid årets kvalitetsmätning kunde konstatera att satsningen givit resultat.
Nöjdheten med aktiviteter ligger nu på 73 bland de boende och 53 bland anhöriga. Det övergripande nöjd boende-index ökade från 71 till 79 och nöjd närstående-index gick från 64 till 74.
Bingo och puben Eriks favoriter
Erik Strand bor på avdelningen Berget sedan ett drygt år tillbaka. Han är över huvud taget väldigt nöjd och trivs gott i sitt rum på tredje våningen med utsikt över stora delar av västra Göteborg.
– Jag är med på bingon varje torsdag. Det är skoj. Och på pubarna, förstås, och när det var modevisning så gick jag mannekäng, säger Erik och visar bilder från ”catwalken”.
Gympan bryr han sig inte om, utan väljer att själv gå på promenad två gånger om dagen. Erik hör till de mest aktiva och pigga på Svaleboskogens äldreboende och är rena ungdomen med sina snart 83 år. Medelåldern i huset ligger på 88 år och på avdelningen Berget hela 95 år.
Långt ifrån alla 118 boende kan själva svara på enkäten som kommer en gång om året. Många är dementa och andra kan ha svårt att se. Då kan de få hjälp av anhöriga eller personal från en annan avdelning.
– Vi försöker uppmuntra alla till att svara och förklara att det är viktigt för oss att få veta vad de tycker. Betygen ger en väldigt tydlig och klar bild av hur det ser ut, säger Lilian Bohlin Hansson, som är utvecklingsledare för gruppboendena.
Det tog några år för personalen att ta till sig enkäterna och att resultaten av dem är användbara.
– Allt fler inser att de inte är till för att vi ska bli kritiserade, utan för att vi ska kunna göra verksamheten bättre för de boende, säger Lilian.
Hon får medhåll av Cecilia Langer, undersköterska och samordnare på avdelningen Berget.
– Vi följer alltid upp resultaten och det är roligt att se när de förbättras. Det stärker oss i vårt arbete, säger Cecilia.
Mer men roligare arbete för personalen
Fler aktiviteter ger visserligen mer arbete, men å andra sidan är det mycket lättare och roligare att arbeta med mer nöjda boende och anhöriga. Något som också har påverkat index för nöjd medarbetare. Det ökade från 37 till 54 mellan 2004 och 2005. Friskvårdssatsningar och en ny organisation som ”satt sig” finns säkert med i det resultatet också.
Aktiviteterna kommer att fortsätta på Svaleboskogens äldreboende. Man ser också över mathanteringen som man vill bli bättre på.
– Vi får maten från Gråbergets sjukhem där de lagar cirka 1 000 portioner varje dag. Vi försöker hitta individuella lösningar. Smaken är ju inte lika, konstaterar Kerstin.
Kanske Erik kan få gehör för lite mindre kryddade köttbullar.
– Maten är god här. Jag äter det mesta, utom lingon. Men köttbullarna är för starka. Det tycker vi allihop.
Elisabeth Gustafsson