Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Bussdörrar, trösklar, spårvagnsbyten och trottoarkanter får aldrig hindra någon från att ha ett aktivt liv. Det är utgångspunkten för det gigantiska projektet Kolla – Kollektivtrafik för alla.
Alla göteborgare ska kunna resa vart de vill med kollektivtrafiken. Utan problem.
Det är grundtanken bakom visionen som färdtjänsten, trafikkontoret och Västtrafik tagit fram.
Att genomföra visionen kostar omkring 900 miljoner kronor. Det är inte bara fordon som ska anpassas och göras mer tillgängliga. Flexlinjerna ska bli fler, ett helt nytt resplaneringssystem ska tas fram och hinder i den omgivande miljön till och från hållplatserna måste bort.
– Det är ett större projekt än vad man någonsin kan tänka sig. Vi tar ett unikt helhetsgrepp för att skapa ett system som är mycket bättre än det vi har idag, säger Roland Jenssen, projektledare på färdtjänsten i Göteborg.
De allra flesta som idag anlitar färdtjänsten är äldre personer som har svårt att ta sig fram obehindrat. Flertalet, ungefär 80 procent, klarar av att göra en enstaka resa med kollektivtrafiken. Av dessa klarar mer än hälften också av att göra en resa med ett byte.
– Det är en positiv och nödvändig satsning att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Men den kan aldrig ersätta färdtjänsten, det är viktigt att den också förbättras, säger Gunilla Landergren, styrelseledamot i Sveriges Pensionärsförbunds Göteborgsdistrikt.

Den personliga servicen utökas

I takt med att de äldre blir allt fler ökar efterfrågan på färdtjänst. Men en traditionell färdtjänstresa med personbil är 14 gånger dyrare än en spårvagnsresa. Målet är att förbättra kollektivtrafiken så mycket att de flesta resenärer istället kan åka flexlinje, buss eller spårvagn.
– Då kan man också ta bort begränsningen av antalet resor. Det blir mycket lättare att göra spontanresor, säger Roland Jenssen.
Informationstekniken spelar en viktig roll. Just nu håller man på att ta fram ett resplaneringssystem som ger information under hela resan, via telefon, sms och på skärmar vid utvalda bytespunkter.
Dessutom utökas den personliga servicen under resan. Vid hållplatser där många byten sker ska det finnas ledsagare som hjälper till.
– Vi börjar så smått i området kring Nils Ericson-platsen och Drottningtorget. Där ska ledsagare finnas på plats någon gång efter sommaren, säger Roland Jenssen.
Färdtjänst i den form som finns idag minskar rejält – men den tas inte bort helt. Det ska fortfarande finnas möjlighet att åka taxi och specialfordon. Den typen av resor benämns som särskild kollektivtrafik.
Lisbet Karlsdotter är ombudsman för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Hon tycker det är viktigt att den, förhållandevis lilla, grupp som hon företräder inte glöms bort.
– De är unga och väldigt aktiva, med resor på sena kvällar. Samtidigt är det många som aldrig kommer att kunna använda vanlig kollektivtrafik. De kanske har stora permobilar eller tål inte skakningarna.
Nya resenärer erbjuds resträning och de får också möjlighet att delta i fokusgrupper tillsammans med andra resenärer. Lika viktigt är det att fortbilda personal och förare. De ska fungera som ambassadörer för det nya systemet.
– Att förändra attityder och beteenden är kanske den största utmaningen, säger Roland Jenssen.
Elisabeth Klingberg

Kollaprojektet presenteras på mässan Leva & Fungera 10-12 maj. Den som vill veta mer om ”Kollektivtrafik för alla” kan träffa representanter från projektet i monter D01:12 på Svenska Mässan. Öppettider 9-17. Inträdet är gratis. För biljetter ring 031 – 708 80 99 eller gå in på www.levafungera.se Läs mer om projektet på www.fardtjansten.goteborg.se