Nu har arbetet börjat med att byta sopkärl i villor och radhus i Göteborg. Först ut är 9 000 villaägare i Tynnered och Älvsborg.
– Man slipper sätta dit en ny papperssäck efter varje tömning. Annars är det ingen större skillnad, säger Erland Johansson, en av de första som fått nytt sopkärl i plast.
Renhållningspersonal drabbas oftare än andra yrkeskategorier av arbetsskador. Att byta från sopsäck till kärl är ett sätt att förbättra arbetsmiljön. Renhållningsarbetare är en utsatt grupp. De ligger strax efter gruvarbetare i arbetsskadestatistiken, säger Börje Albin på kretsloppskontoret i Göteborg.
De nya sopkärlen i plast har hjul. Dessutom är de försedda med dubbelt lock så att de går att öppna åt båda hållen. Det gör att renhållningspersonalen slipper tunga lyft och onödiga rörelser för att vända handtaget åt rätt håll.
– Vi vill minska förslitningsskadorna. Att varje dag lyfta 400 säckar som väger mellan 15 och 25 kilo, det är klart att det leder till problem i rygg och axlar. Men vi vill också åt olycksrisken. Det händer att kunder lägger både glas och knivar i säckarna.

Kan behövas åtgärder

Sopkärlen är gratis. En del villaägare kan ändå få kostnader i samband med bytet.
Körvägen till och från sopbilen måste vara ”rullbar”, det får inte finnas några större nivåskillnader eller ytor med grus.
Erland Johansson och Ingrid Glimstedt har sitt sopkärl i ett prydligt bås precis där den grönskande häcken slutar. De behöver inte göra några större justeringar på grund av kärlbytet.
– Nej, det enda är en liten nivåskillnad. Men där tänker jag sätta en avfasad bräda, säger Erland.
Grannen, som har en lång grusväg upp till huset, har det knepigare.
– De löser det genom att köra ned soptunnan till gatan vid tömning – istället för att asfaltera hela grusvägen, säger Ingrid.
Bytet innebär också att sophanteringen kvalitetssäkras. Kärlet är försett med en så kallad elektronisk transponder som ger det en unik identitet som är kopplad till kundens abonnemang. Vid tömning registreras datum, klockslag och sopornas vikt. Kretsloppskontoret har därmed möjlighet att som en service redovisa sopvikten till kunden.
Efter Älvsborg och Tynnered står Askim på tur. Där kan de 6 000 villaägarna räkna med att få nya avfallskärl under september. Övriga villor och radhus i Göteborg kan få vänta flera år eftersom det krävs att kretsloppsnämnden fattar beslut om nya upphandlingar.
Elisabeth Klingberg
Har du frågor kring bytet kontakta kretsloppskontorets kundservice telefon: 031 – 61 15 00
e-post: kundservice@kretslopp.goteborg.se
www.kretslopp.goteborg.se