Goda människor finns det gott om, men inte tillräckligt många gode män.
Tyvärr, för efterfrågan ökar. Fler än 4 200 personer i Göteborg behöver frivilligas hjälp, bland annat med att sköta sin ekonomi.
Det är en anrik syssla att vara god man i Göteborg. Den första förordningen från 1563 är skriven på dåtidens gångbara språk holländska, och den första på svenska från 1640 visar förvånansvärt stora likheter med dagens intentioner.
– Precis som idag är de gamla lagtexterna helt inriktade på den hjälpbehövandes, den så kallade huvudmannens bästa. Den som själv är oförmögen att ta hand om sin ekonomi ska få all den hjälp han eller hon behöver, säger Ragnhild Andersson, chef på Överförmyndarförvaltningen.
Hjälpbehovet ökar
Problemet är att det är så många som behöver hjälp och så relativt få som är beredda att ställa upp.
– Vi behöver ungefär 50 nya gode män per år, dels för att många tidigare aktiva slutar av åldersskäl, dels för att ansökningarna om hjälp blir fler och fler, säger Ragnhild Andersson.
Uppdraget som god man kan i princip innebära tre olika arbetsuppgifter; huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, till exempel vid bouppteckningar, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person.
Det senare kan vara att se till att huvudmannen kan gå till frisören, får sin födelsedag firad på ålderdomshemmet eller annat som innebär en god livskvalitet.
– Huvudmännen är ofta psykiskt sjuka eller gamla och dementa personer som inte har några släktingar eller vänner på nära håll som kan hjälpa dem, säger Ragnhild Andersson.
För att bli god man i Göteborg krävs att man gått en grundläggande utbildning i ekonomi och juridik via något av studieförbunden. Åtta tillfällen med ett avslutande prov, kostnaden på cirka 2.000 kronor får man stå för själv.
– Om man är beredd att betala för utbildningen visar man att man är seriös. Sedan kollar vi betalningsanmärkningar och belastningsregistret, där vi har nolltolerans, och kan ta in referenser innan vi godkänner någon för uppdraget som god man, säger Ragnhild Andersson.
Max 20 huvudmän per person
Uppdraget arvoderas efter arbetsinsats och betalas antingen av huvudmannen själv eller av kommunen, i snitt runt 9.000 kronor per uppdrag och år. Varje god man har i genomsnitt 2,3 uppdrag, max 20 är tillåtet.
– Det är ofta folk som trappar ner från jobb inom vården eller inom bank- och försäkringsvärlden som blir gode män, men även en del yngre. Tyvärr har väl småbarnsföräldrar ont om tid, men det finns många hjälpbehövande som själva är i den åldern och som skulle uppskatta en jämngammal god man, säger Ragnhild Andersson.
Rubriker om gode män som misskött sig är naturligtvis tråkiga för alla andra som gör goda insatser i det tysta, men avslöjandena brukar också få positiva effekter.
– Då är det faktiskt fler än vanligt som anmäler sig hit och vill göra en insats. Folk vill att det ska gå rätt till.
Anders Egle