Många nya ansikten. Ovanligt jämställt. Mer än ett halvt sekel mellan yngst och äldst.
Här är de folkvalda i Göteborgs nya kommunfullmäktige.
En 50-åring bosatt i centrala stan. Sannolikt i en bostad som han eller hon själv äger. Jobbet är som politiker på heltid. Eller inom vården. Kanske är titeln chef. I alla fall är det här en person med någon form av akademisk utbildning bakom sig.
Så ser den typiska ledamoten ut – rent statistiskt sett.
I verkligheten är det en brokig skara som har tagit plats i Göteborgs nya kommunfullmäktige efter valet 2006. De är valda av göteborgarna och ska styra staden de kommande fyra åren. 81 ordinarie ledamöter och 50 ersättare, hämtade från åtta olika partier. Gamla, unga, svenskfödda och med invandrarbakgrund.
Nästan en fjärdedel av ledamöterna är med för första gången. Andra är riktiga veteraner. Socialdemokraten Jörgen Linder, som också är kommunfullmäktiges ordförande, har suttit längst. Redan 1971 påbörjade han sin första mandatperiod.
Kvinnorna är närapå lika många som männen. Av ledamöterna är 40 kvinnor och 41 män. Om man räknar både de ordinarie och ersättarna är kvinnorna faktiskt fler, 66 mot 65 män.
Yngste ledamot är folkpartisten Axel Darvik. Han är 24 år och har redan hunnit med fyra år i riksdagen, men är ny i fullmäktige. Äldst är en av hans partifränder, 77-åriga Kerstin Ekman. Det stora flertalet är dock födda på 1950- och 60-talen.
Hur och var i kommunen bor då våra nya folkvalda? De allra flesta har postadress Göteborg. Åtskilliga bor riktigt centralt. Men bakom Göteborgsadressen gömmer sig också stadsdelar som Bergsjön, Kortedala och Biskopsgården. Tre ledamöter bor på öar i södra skärgården och ett tiotal i Västra Frölunda.
Fler än hälften kamperar i lägenhet, varav ett 20-tal i hyresrätt. Resten bor i bostadsrätt, villa, parhus eller radhus.
Även om många av ledamöterna är kommunalråd eller har andra politiskt tillsatta tjänster, är majoriteten bara politiker på fritiden. Till vardags arbetar de som allt från predikanter till maskinreparatörer. Ungefär en åttondel befinner sig på olika jobb inom vården.
Också utbildning finns det gott om i nya fullmäktige. Mer än två tredjedelar av ledamöterna har läst på högskola eller universitet. Vissa har plockat enstaka kurser. Andra kan stoltsera med en doktorshatt.
Camilla Adolfsson