När en människa åldras förändras kroppen på olika sätt.
– Men så länge vi är friska dröjer det innan vi uppfattar förändringarna och vi kan leva ett aktivt liv långt upp i åren, säger Sten Landahl, professor i geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

När de första tecknen på åldrande visar sig skiljer sig från person till person. Det gäller både fysisk ork, kroppens inre funktioner, minnet, syn och hörsel.
Orken
Med stigande ålder märker vi att konditionen försämras, vilket bland annat beror på att funktionen i hjärtkärlsystemet och lungorna minskar. Muskulaturen blir svagare och arbetar långsammare. En 80-åring har i genomsnitt förlorat närmare hälften av sin muskelstyrka jämfört med en 20-åring.
Kroppens inre
Njurfunktionen kan förändras så att förmågan att hantera kroppens salt-vattenbalans försämras. Därför är det viktigt att dricka tillräckligt, inte minst vid varmt väder, febersjukdomar och vid viss läkemedelsbehandling. Förmågan att känna törst kan vara nedsatt hos framför allt sjuka äldre personer.
Skelettet påverkas också och blir skörare på grund av ökad urkalkning, särskilt hos kvinnor.
Minnet
Det tar lite längre tid att minnas exempelvis namn och telefonnummer när vi blir äldre. Det gäller både när- och långtidsminnet.
– Däremot har vi lättare att minnas gamla saker eftersom vi kanske ofta berättat om dem, säger Sten Landahl.
Synen
Synen försämras med åren, bland annat genom att linsen inte längre släpper igenom lika mycket ljus. En 70-åring behöver tre gånger så mycket ljus som en ung människa.
Hörseln
Det finns två olika typer av hörselförsämring med stigande ålder. Vi förlorar hörselsinnesceller, vilket gör att vi inte hör ljud i vissa frekvensomfång. Det klassiska att inte kunna höra syrsorna är en effekt av detta. Dessutom sker förändringar i hörselnerven som visar sig i att det är svårt att höra när flera pratar samtidigt.
Åldrandet kan motverkas
Sten Landahl betonar att det är en stor variation på när och hur vi uppfattar att vi åldras.
– Vi kan dessutom motverka åldrandet genom att belasta – inte överbelasta! – det vi vill hålla igång. Om vi rör oss och använder muskler och skelett håller de längre. Att hålla igång hjärnan och träna minnet är också bra.
Och sist men inte minst handlar det om att våga och inte tänka ”det där kan jag inte, för jag är för gammal”.
– Åldern är inget skäl i sig för att avstå från något. Däremot kan naturligtvis sjukdom och handikapp, vilket blir vanligare i hög ålder, påverka vår tillvaro, säger Sten Landahl.
Elisabeth Gustafsson