Dubbdäck kan rädda liv – i extrema fall. Men de tar liv också – varje dag.
Under en vinter dör 100–200 göteborgare i sjukdomar orsakade av de osynliga partiklar som dubbarna river upp från vägbanan.
Partiklarna tar sig djupt ner i luftvägarna och kan orsaka eller förvärra olika lungsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar. Särskilt utsatta är äldre och känsliga personer, till exempel astmatiker. Nu går Vägverket tillsammans med bland andra Göteborgs Stad ut och informerar om den hälsofara som dubbdäcken utgör.
När lagen om obligatoriska vinterdäck infördes 1999 märkte forskarna en kraftig ökning av mängden farliga partiklar i storstadsluften. Störst är problemet på vårvintern.
För många bilister använder dubbdäck
Idag använder drygt 70 procent av bilisterna i Göteborg dubbdäck. För att partikelhalterna ska ner till acceptabla nivåer bör användningen minska till runt 20 procent.
– Det finns ett tydligt samband mellan dubbdäcksanvändningen och partikelhalterna i luften. Vi tror att det går att minska rejält, eftersom många felaktigt tror att man måste ha dubbdäck, säger Thomas Hammarlund på miljöförvaltningen.
– Lagen kräver vinterdäck, men inte dubbar. Man kan lika gärna ha odubbade vinterdäck, så kallade friktionsdäck.
I våras skrev Vägverket och bland annat miljöförvaltningarna i Göteborg och Mölndal ett brev om saken till däckbranschen. Inför vintern återkommer man nu med mer information.
– Vi hoppas att däckförsäljarna kan motivera bilister att välja odubbat. Dubbar är bättre enbart på isgator, men det är ju ytterst sällan vi har det i Göteborg. Här saltar Vägverket de stora lederna så snart det är risk för is, säger Thomas Hammarlund.
Lisa Örberg på Vägverket instämmer:
– I storstadsmiljö är det bara under extrema förhållanden man behöver dubbar, möjligen någon gång om året. Men det är i storstäderna partikelproblemet finns – därför måste vi minska användningen av dubbdäck i storstan, säger Lisa Örberg.
Hon konstaterar att frågan är svår att hantera. Säkerhet står mot hälsa och miljö och många olika faktorer är inblandade.
– För säkerheten är körsättet helt avgörande. Dubbdäcken är bättre på glansis men i övrigt kan man ifrågasätta om de verkligen är bättre, säger Lisa Örberg.
Vinterdäck långt in på våren
Hon vill inte komma med pekpinnar om hur man bör välja däck.
– Var och en får bestämma. Men vi vill informera om sambandet mellan dubbdäck och partikelhalter i luften. Vi betonar att man inte bör ha vinterdäck längre än väglaget kräver, för att inte heller slösa bränsle och orsaka mer buller än nödvändigt. Många låter dem sitta kvar för länge på våren.
– Och vi informerar om vad de olika däcktyperna har för egenskaper, det finns inga däck som fungerar optimalt året runt med så stora temperaturskillander vi har i vårt land, säger Lisa Örberg.
Mats Fahlgren