Gloria Addelo brinner för dansen, men vet att hon vill arbeta på sjukhus i framtiden. Louise Lemert är lika säker på att hon vill bli åklagare.
Båda valde Angeredsgymnasiet för skolans nya sätt att låta eleverna kombinera sitt program med en passion.
Den som ska börja gymnasiet väljer inte bara ett program, alla elever får dessutom välja cirka 300 poäng, av totalt 2.500*, i individuellt val. Det innebär att välja ett antal olika kurser som skolan kan erbjuda.
På Angeredsgymnasiet lägger man 500 poäng på individuellt val och låter eleverna välja bland ett antal passioner (starka intressen). Eftersom de väljer en enda passion får de relativt mycket tid för den.
För Gloria Addelo, som valt naturvetenskapliga programmet, innebär det att hon på skoltid får utöva sitt stora intresse dans. Att välja ett estetiskt program eller en danslinje var aldrig något alternativ för henne.
– Nej, natur är mitt ämne, dansen vill jag bara ha som passion. Jag vet att jag vill jobba på sjukhus, kanske som läkare eller sköterska, säger hon.
För Louise Lemert, som valt samhällsprogrammet, är passionen av en annan art. Hon brinner för juridik.
– Jag vill bli åklagare. Inom passionen juridik läser vi sju olika kurser, till exempel rättskunskap. Vill man läsa vidare blir det lättare, dessutom är det sådant som är bra att kunna.
Leif-Göran Klittermark, projektledare för Angeredsgymnasiets satsning på passioner, påpekar att även i de ämnen som är mer praktiska, som dans, ingår teori.
Satsningen på passioner är helt ny för i höst och om man ser till antalet sökande elever är det en lyckad satsning (se siffror i faktarutan). Ungdomar från hela Göteborg och från kranskommuner har sökt sig hit.
Louise bor i Sävedalen och Gloria i Bergsjön. Båda blev ifrågasatta av omgivningen för att de valde Angeredsgymnasiet och inte en skola i centrum.
– Det här handlar om ett rykte som vi försöker tvätta bort, säger Leif-Göran Klittermark. För två år sedan hade vi till och med en allvarlig diskussion om att ta bort Angered ur gymnasiets namn. Nu marknadsför vi oss som Angeredsgymnasiet – med passioner på schemat.
Den kanske viktigaste idén med att kunna kombinera sitt gymnasieprogram med en passion är att den som har roligt också lär sig bättre. Fungerar det?
– Ja, det tycker jag, säger Gloria, som bär med sig en gigantisk ryggsäck full av skolböcker och danskläder. Jag älskar skolan och jag älskar att dansa.
Monica Rossing
* En treårig gymnasieutbildning är totalt 2.500 poäng