– Huset grep tag i mig direkt! Det säger Cege Ullaeus, projektledare, när han talar om Dicksonska folkbiblioteket, som idag kallas Allégården. För ett halvår sedan fick Cege Ullaeus i uppdrag att hjälpa till med Allégården och pensionärsverksamheten. Det ledde bland annat till en omfattande renovering av byggnadens interiör. Ut ska sunkigheten och 70-talets okänsliga förändringar. Nu ska det åter bli jugend, ljus och luft.
– Huset ska fortfarande vara pensionärernas hus, det gör vi inte avkall på, men nu får alla komma till ett hus som andas kulturarv, säger Cege Ullaeus.
Med intentionen att höja arbetarklassens bildning grundade James Dickson Skandinaviens första folkbibliotek – ett bibliotek där vem som helst fick läsa och låna böcker. Byggnaden, som stod klar 1897, var dessutom den första som uppfördes enkom för biblioteksändamål.
– Den här byggnaden är en omistlig del av Göteborgs kulturarv, säger Staffan Sedenmalm på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Många privata initiativ
Göteborg är berömt för sina många institutioner som tillkommit genom privata initiativ och donationer. I Haga kom en hel rad byggnader till på detta sätt.
Alla finns inte kvar idag, men Allégården och det intilliggande Hagabadet – tidigare känt som Renströmska badet – är bra exempel, som vittnar om hur dåtidens samhälle såg ut. All social omsorg lämnades åt den privata offervillighetens initiativ, såväl hygienbehov som bildningstörst.
– Att i möjligaste mån återställa Allégården är att levandegöra kulturarvet, så att vi uppfattar vad byggnaden ursprungligen var tänkt för, säger Staffan Sedenmalm.
Besökare från alla stadsdelar
Att byggnaden idag ägs av kommunen som fyller den med angeläget innehåll, illustrerar utvecklingen av vårt samhälles syn på ansvaret för det allmänna. Pensionärer kommer från alla håll i staden för att besöka Allégården och delta i verksamheten där.
– Det är precis så vårt uppdrag ser ut, säger Birgitta Dovmyr, som är ordförande i Allégårdens Pensionärsförening (AP). Vi ska vara ett seniorernas aktivitetshus för hela Göteborg.
Nya aktiviteter i höst är bland annat linedance, en rolig motionsform där deltagarna dansar uppställda i linje – varken pardans eller ringdans, alltså. Andra kanske lockas mer av att göra aktieaffärer eller att ingå i studiegruppen ”Vinets historia från bibeln till idag”, för att nämna något ur det breda utbudet.
– Men man kan lika gärna komma hit bara för att besöka caféet en stund, säger Birgitta.
Alla som är nyfikna på resultatet av denna första etapp av renoveringen – eller ”återerövrandet av Allégårdens värdighet”, som Cege Ullaeus uttrycker det – är välkomna på fest i dagarna tre, 7-9 oktober.
Anna Holmberg Björk