Fem lag med göteborgare ska tillsammans med varsin projektledning ta fram förslag på hur Södra älvstranden ska se ut i framtiden. Lagen ska ta hänsyn till alla de synpunkter som hittills kommit in. Och än är det inte för sent att tycka till.
– Istället för att presentera ett färdigt förslag för göteborgarna gör vi tvärtom och ber göteborgarna vara med och arbeta fram förslag, säger Sten Imberg, Norra Älvstranden Utveckling AB, som arbetar med stadsutvecklingen på Södra älvstranden.
– Det här är en chans att få vara med att påverka de förslag som ska tas fram för Södra älvstranden.
Arbetssättet kallas parallella stadsanalyser eftersom de fem lagen arbetar parallellt med samma uppdrag. Det är alltså inte någon tävling. Varje lag ska presentera en helhetsbild av Södra älvstrandens utveckling.
Arbetet ska bland annat bygga på de synpunkter och idéer som göteborgarna hittills lämnat till ”Dialog Södra Älvstranden”. Det är namnet på projektet där medborgarna deltar i processen om områdets framtid.
– Det här sättet är oprövat. Vad jag känner till har inget liknande gjorts i Sverige. Vi får se om det blir lyckosamt, säger Sten Imberg.
Projektet drog igång i februari. Arbetet går in i en ny fas när nu lagen bildas. För en tid sedan annonserades det efter göteborgare och projektledningen till lagen. Personerna har plockats ut så att de har olika bakgrund, ålder och kön. I slutet på november ska varje lag redovisa ett slutresultat.
Förslagen ska senare användas i kommunens arbete med planprogram och detaljplaner för området.
– Det här ersätter inte processen som sedan tar vid. Planprogram och detaljplaner styrs enligt lag, säger Sten Imberg.
Han betonar att alla som vill fortfarande har chansen att tycka till om Södra älvstranden.
Klas Eriksson Tel 031 – 61 10 85, klas.eriksson@stadshuset.goteborg.se

Hit kan fortsätta lämna dina visioner och idéer för Södra Älvstranden:
www.alvstaden.se
Stadsmuseets utställning – ”Dialog Södra Älvstranden”, Norra Hamngatan 12,
vanlig post till: Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Box 2554, 403 17 Göteborg eller Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg