I mångkulturprojektet har femåringar från Askim fått lära känna förskolebarn från Gårdsten.
– Det var en tuff resa för våra barn – en del somnade under den långa buss- och spårvagnsfärden, säger Viktoria Olsson, förskollärare.
Stomvägens förskola i Askim är en av 22 förskolor och skolor som deltar i mångkurprojektet där barn träffas över stadsdelsgränser. Askimsbarnen på Stomvägen har haft utbyte med Kanelgårdens förskola i Gårdsten.
Ett syfte med projektet är att förebygga fördomar.
– Fast det är nog vi vuxna som har flest fördomar. Barnen tar skillnader mer naturligt. Därför är det viktigt att de får träffas så tidigt som möjligt. Att alla inte har samma språk är inget problem, barnen hittar ändå sätt att kommunica, säger Viktoria Olsson.
Hela hösten pågick kontakterna mellan Askim och Gårdsten. Barnen träffades tio gånger och besökte varandra. Däremellan höll de kontakt genom att skicka teckningar och brev. Resorna var extra spännande.
– Barnen var mycket entusiastiska. Resan genom staden var lång och många trodde att vi skulle utomlands. Vid ett av Gårdstensbarnens besök hade vi utflykt till Askimsbadet. Många av dem hade aldrig sett havet.
I projektet ingick ett arbete med en kulturpedagog. Barnen dansade och sjöng tillsammans. I vår fortsätter projektet och då ska man titta närmare på barnens närmiljö.
Monica Rossing