Odla din trädgård! Så löd läkarens ordination till Carl Oscar Olsson, konstnär och mångsysslare i Göteborg. Resultatet blev en unik trädgård i Landalabergen, i Norra Guldheden, en plats som finns kvar men som förändrats av tidens tand. Nu har delar av den förfallna trädgården rustats upp. Mängder av lökar blommar och dammen har fått en vattenspegel.
Även om Olssons Trädgård är ett spännande inslag i stadsbilden så är platsens brokiga historia något som också fascinerar.
På tidigt 30-tal var Norra Guldheden i det närmaste vildmark med några torp bland bergknallarna. I ateljéstugan Bohème, höll Carl Oscar Olsson till och skulpterade och målade. Han var en originell herre med skaparlust och mycket fantasi, men också en rastlös själ. Därför ordinerades han av sin läkare att odla en trädgård. Olsson tog till sig uppmaningen och gav sig ut på tidiga morgonvandringar för att samla växter. Och det dröjde inte länge förrän ett miniatyrlandskap började ta form i bergsskrevorna kring ateljén.
Olssons ambition var att sammanföra Sveriges flora i trädgården där det bland annat uppfördes en ”västkuststrand” med sand, tång och strandväxter, kärrtörel från Särö, johannesört från Hisingen och vild murgröna från Toltorp. Vid bergsknallens fot skapade han en mosse i miniatyr med sumpförgätmigej, myrlilja och tätört. Odlingen var ett lyckat experiment för han fick i stort sett allt att trivas. Med tiden växte också flera örtlandskap fram med orkidéer och violer från Gotland, en ”sandstrand” från Halland med kåltistel och humlesuga och växter från andra delar av landet. På tomten fanns också en liten brunn med stålbåge som Olsson byggt av delar från en järnsäng. Allt sammantaget blev ett litet paradis och en botanisk sensation som lockade besökare från när och fjärran.
Då man 1945 beslutade att bebygga Landalabergen med Sveriges första grannskapsenhet, ett bostadsområde med centrum där de boende kunde samlas och umgås, var också framtiden för trädgården säkrad. Men Olsson själv kunde dessvärre inte uppleva hur den omgivande platsen utvecklades. Ett par år tidigare hade han tragiskt avlidit efter att ha drabbats av stelkramp när han planterade vattenväxter dammen.
”Konsten lång – livet kort” står det inristat i husgrunden i Olssons Trädgård – ett budskap från en man som tillförde platsen något nytt, på eget bevåg och med stor hängivenhet och skicklighet.
Mycket av stadsbilden har förändrats i dagens Landalabergen. Ett kargt bergsområde vid Guldhedstorgets norra del är idag en lummig oas. Samma björkar som för sjuttiofem år sedan vajade i trädgården, vajar även idag i Olssons trädgård, fast nu mycket högre och kraftigare.
Genom park- och naturförvaltningen och landskapsarkitekt Lisa Lindgren har platsen rustats upp och utvecklats. Trädgårdens linjer har förstärkts, berg har tagits fram, bänkar har renoverats, belysningsupprustning pågår och minnesglimtar ur platsens historia har förstärkts.
I Lisa Lindgrens examensarbete ”Olssons Trädgård”, som genomförts vid park- och naturförvaltningen, beskrivs trädgårdens tillkomst, upprustning och utveckling. l
Kate Ryffé

Ta spårvagnen till Wavrinkys plats och gå in på Guldhetstorget så kommer du till Olssons trädgård.