Den första veckan i augusti 1871 var det livliga dagar i Göteborg. Staden var värd för det Trettonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet. Människor strömmade till från hela riket. Djur, produkter och maskiner skulle visas upp, byta ägare och prisas. Ut i detta vimmel begav sig GöteborgsPostens krönikör V.S. för att titta efter kändisar och kåsera. Och han fick napp: ”Der stannar en högväxt främling midt på planen och kastar, en som det tycktes, belåten blick på den lifliga taflan framför honom, det är bekanta drag, vi känna honom alla, stora som små, det är Nordens, nej, verldens ypperste sagoberättare…”Den store H C Andersen var i stan! Det är svårt att missa att 2005 är H C Andersens år. Tvåhundra år har gått sedan hans födelse, och danska staten lägger ut miljarder på att uppmärksamma och fira sin genom tiderna mest kände medborgare. Och naturligtvis finns det kopplingar även till Göteborg. H C Andersen var Sverigefrälst. Han tyckte om den svenska naturen, han tyckte om de svenska kvinnorna, med sångerskan Jenny Lind i spetsen. I sin resebok ”I Sverrig” skriver han: ”Herlige Sverrig med den duftende Linnæa, med Jennys sjælfulde sange”. Han tyckte dessutom om att Sverige tidigt upptäckte hans skrivande. Trots detta och trots det måttliga avståndet mellan Köpenhamn och Göteborg passerade diktaren bara Sveriges andra huvudstad i samband med tre resor. Dessa besök, kan man å andra sidan säga, illustrerar rätt väl den en gång fattige skomakarsonens märkliga liv.Första gången H C Andersen passerade Göteborg var 1837, inför och efter en resa på Göta kanal. Då hade Hans Christian väckt viss uppmärksamhet hemma i Danmark som dramatiker och poet, men han var ännu inte på allvar översatt till svenska och han hade bara nosat på den genre som skulle göra honom berömd: sagorna. Han var alltså ingen större kändis, men åtminstone författare, och som sådan kunde han avlägga ett vördsamt besök hos poeten och biskopen Esaias Tegnér som var i Göteborg för att bada varmbad. Viktigare var hans möte med en jämngammal svensk kollega, Fredrika Bremer, som han kom att behålla kontakten med, och som låg bakom hans andra besök i Göteborg. År 1849 hindrade det dansk-tyska kriget alla danska nöjesresor söderut, och den flitige turisten H C Andersen tackade äntligen ja till Fredrika Bremers erbjudande om en ordentlig rundresa i Sverige. Nu var situationen en helt annan än 1837. H C Andersen var en superkändis. Han kunde ta in på förnäma Hotell Göta Källare (se bild) och bjöds in till de fina salongerna, där högläsning av den danske gästen var en given höjdpunkt. På återresan sammanstrålar H C Andersen med Fredrika Bremer på Marstrand, och när de två åkte båt tillsammans tillbaka till Göteborg var det stor uppståndelse ombord! Två sådana kändisar på en och samma plats! År 1871 slutligen, då H C Andersen stannar till i Göteborg på väg till Norge, är han sextiosex år och så berömd att ingen närmare presentation behövs: ”vi känna honom alla, stora som små”. Håkan Strömberg 031 – 61 37 91 hakan.stromberg@stadsmuseum.goteborg.se