Det mångåriga och ömsesidiga samarbetet mellan partnerstäderna Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika fortsätter. Ostindiefararen Götheborg gjorde succé när den nyligen anlöpte Nelson Mandela Bay för att betona och stärka partnerskapet. Samtidigt förlängdes avtalet med ytterligare tre år.
Götheborg fick ett varmt välkomnande och besöket blev mycket lyckat. Besöksrekordet slogs när 25.600 nyfikna sydafrikaner klev ombord. 7.000 av dessa var barn från stadens skolor.
– Det är det bästa välkomnandet Götheborg fått hittills, säger Stellan Mjärdner, vd för SOIC, Svenska ostindiska companiet, som seglar fartyget till Kina.
På kajen fanns också utställningar om partnerskapet, Göteborg och Sverige. På ”Human Rights Day” sattes en minnesplakett upp som ska påminna om ostindiefararens besök. Den symboliserar också det svenska stödet till Sydafrika under kampen för mänskliga rättigheter.
Ömsesidig nytta
Sedan 1999 har de två städerna på var sin sida om jordklotet knutit allt tätare band. Partnerskapet bygger på att båda parter ska ha nytta av samarbetet. Det handlar om utbyte av kunskap och tankar mellan människor inom olika områden, till exempel sport, kultur, stadsbyggnad, näringsliv, högre utbildning och turism. Samarbetet ger inspiration och nya idéer och fungerar även som kompetensutveckling för personal och chefer. Det ger också exportmöjligheter för företagen i Göteborgsregionen.
Samarbetet är en del av svensk biståndspolitik i Sydafrika. Den statliga biståndsmyndigheten, Sida, har bidragit med pengar till resor för att göra avstånden kortare så att människor kan träffas. Kommunernas insats är den arbetstid som läggs ner.
Positiva resultat
Sidas utvärderingsrapport för de tre första åren konstaterar att samarbetet generellt sett varit bra och lett till positiva resultat, främst inom kultur, sport, turism och utbildning. Samarbetet inom näringslivet har varit svårare eftersom de två ländernas näringslivsstruktur är så olika.
Göteborg har lärt mycket när det gäller att ta hand om studieovana högskolestuderande. Nelson Mandela Bay har i gengäld lärt mycket om turistsatsningar och inför till exempel ett så kallat City Card som finns i Göteborg sedan länge.
Gått över i vänskap
– Efter sex år är det inte längre ett partnerskap – det är vänskap, säger Hester Botha som är Nelson Mandela Bays koordinator för partnerskapsprojektet.
Hon menar att det är väldigt viktigt att människor träffas och ser varandra i ögonen.
– Utan personliga relationer blir inte projekt framgångsrika, menar hon.
De kommande åren kommer städerna bland annat att samarbeta kring stadsplanering, kulturhusverksamhet, studentstödjare, HIV/Aids-arbete på ungdomsvårdsmottagningar och kunskapsutbyte om utsläpp och luftkvalitet.

Klas Eriksson
tel: 031-61 10 85 klas.eriksson@stadshuset.goteborg.se