Längst in i Askimsfjorden
När vårsolen tittar fram känns det uppfriskande att skåda ut över Välenviken, längst in i Askimsfjorden. Under många år fanns här ett ostört våtmarkslandskap med strandängar och åkermark som så småningom försvann. Efter röjning är landskapet nu åter öppet och boskap som highland cattle går och betar på ängarna. Hit kommer även många intressanta fågelarter som kan ses från fågeltornet. Här finns också en liten stig med omväxlande natur och härlig utsiktsplats.
Buss från Frölunda Torg, hållplats Åkered.

Rester av en fornborg i Ruddalen
Vill man ha lite mer lä kan man bege sig till Ruddalen. Även här finns fina naturstigar.
Väljer du Slottsbergsslingan, stanna gärna till vid mossen, en vacker och lite magisk plats.
I Ruddalen finns också rester av en fornborg som ligger uppe på höjden. Sätt dig på berget och njut av utsikten.
Spårvagn mot Frölunda, hållplats Musikvägen.

Vårvintern vid havet
På Styrsös södra del ligger Brännholmsviken där det finns spår av äldre tiders Styrsöbor. Till de bergiga markerna i viken går en stig från båtvarvet söder om Skärets färjetrafikbrygga. Här låg förr Styrsös utmarker med välbetade ljunghedar. Även idag ses betande får bland buskar och träd. Utmed stranden finns rester av stengrunder från 1300-talet, tillfälliga boplatser vid sillfiskeperioder och en gammal kyrkogård omgiven av en stenmur.
Från Styrsös högsta punkt, ”Stora rös”, mitt på ön, har man fin panoramautsikt.
Båt från Saltholmen till Styrsö Skäret.