, förvaltningschef på Kretsloppskontoret, som ansvarar för hanteringen av göteborgarnas avfall, vatten och avlopp.
Göteborgs Stad har 2002 och 2004 frågat 8 000 göteborgare om deras syn på Göteborgsmiljön. Det har handlat om allt från trygghet till avfallshantering. På vilket sätt har ni tagit vara på resultaten från miljöenkäten?
– Den gav oss till exempel en tydlig bild av att göteborgarna har svårt att göra sig av med farligt avfall, något som bekräftades av andra undersökningar. Det ledde till att vi skaffade en Farligt avfall-bil som man kan lämna sitt farliga avfall till. Den kör omkring i stan, enligt turlista, under en månad på hösten och en på våren.
Har ni andra sätt att ta reda på vad göteborgarna tycker om er verksamhet?
– Vi gör regelbundet egna attitydundersökningar för att gå mer på djupet vad olika kundgrupper tycker. I vårt register finns 55 000 kunder, ägare till såväl flerbostadshus som villor, så vi har bra möjlighet att få kontakt. Vi gör både telefonintervjuer och bjuder in till fokusgrupper där vi i samtalsform kan fördjupa oss ordentligt i olika frågor.
Varför är det viktigt för er att ta reda på kundernas synpunkter?
– Det är helt nödvändigt att hämta in erfarenheter och värderingar, särskilt som vi har en monopolställning. Vi får också mycket brev och telefonsamtal med synpunkter och klagomål. De använder vi som grund för ersättning till entreprenörerna. Är det mycket klagomål blir det avdrag, har man tillräckligt bra kvalitet på servicen får man bättre ersättning.