Bullrig, dold och avskuren. Det är några av de synpunkter om Södra Älvstranden som hittills kommit in till Stadsmuseets nyöppnade utställning. ”Dialog Södra Älvstranden” ska fungera som sambandscentral för göteborgarnas idéer om hur Södra älvstranden ska se ut när Götatunneln är klar sommaren 2006.
Den här gången ska verkligen Göteborgarnas åsikter tas tillvara.
Dialog Södra Älvstranden är tänkt som en mötesplats för alla som söker information, vill diskutera med andra eller tycka till.
På utställningen finns bland annat en samling med tidningsartiklar i ämnet, planscher som informerar om förutsättningarna för projektet, vad som redan är bestämt och hur man kan påverka.
Ett 50-tal skriftliga åsikter från allmänheten har redan kommit in och finns också med. Idéerna är varierade:
En flytande badanläggning utmed Skeppsbron, flytta Stenaterminalen, ett nöjescentrum (”ett litet Las Vegas”) som blir en tillväxtmotor, skärgårdsbåtar från centrala staden, billig shopping (typ Ullared), ungdomshus, skateboardramper och större båtar i Rosenlundskanalen är några.
En göteborgare tycker att det vore trevligt om strandområdet blev en blandning av Nyhavn, Akers brygge och Victoria and Alfred Waterfront i Kapstaden.
Besökarna har även haft möjlighet att i enstaka ord beskriva vad de känner för Södra Älvstranden i dag och vad de vill känna i framtiden. Bullrig, dold och avskuren är ord som gäller nu. Framtiden beskrivs som livlig, blå och grön, tillgänglig samt ”det verkliga Göteborg”.
Tanken är att utställningen ska fortsätta att växa i takt med att fler göteborgare kommer med idéer. Förslagen som samlas ska också visas på utställningen.
Resultaten av dialogen kommer att bli en del av det stora programarbete som kommunen ska genomföra.
I höst ska något som kallas parallella stadsanalyser genomföras. Det hela påminner lite om en arkitekttävling, men med de viktiga skillnaderna att lagen ska ha en bredare sammansättning och att ingen vinnare kommer att utses.
– Det är inte helt klart i detalj hur det hela ska genomföras. Men bidragen kommer att utvärderas och kan bli underlag för de kommunala detaljplanerna, säger Sten Imberg på Norra Älvstrandens utveckling AB som samordnar utvecklingen av Södra Älvstranden.
Lagen kommer att få med sig allmänhetens alla idéer och förslag. Därför tycker Sten Imberg att göteborgarna verkligen ska utnyttja möjligheten att påverka utformningen av det vattennära området. Och han garanterar att alla förslag kommer att läsas och bedömas.
– Ja, absolut. Sedan kan jag naturligtvis inte lova att allt kommer att genomföras, säger han.
Förutom utställningen kommer Dialog Södra Älvstranden också att arrangera studiecirklar, stadsvandringar, seminarier och debatter.
Thomas Östberg