Hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen i Göteborg får varje år svara på frågor om hur nöjda de är med sitt boende. I våras skickades enkäten ut till 32.000 hyresgäster.
– Vi har gjort mätningar sedan 1998 och använder resultaten för att på olika sätt utveckla fastigheterna och boendemiljön, säger Terje Johansson, utvecklingschef vid Förvaltnings AB Framtiden, moderbolag för de kommunala bostadsföretagen.
Svaren redovisas i form av betygsindex på en skala från 0 till 100. De två viktigaste betygen är nöjd boendeindex, NBI, och fastighetsägarbetyg. Här bedöms värden över 60 som bra och över 65 mycket bra. NBI är det mest heltäckande måttet på hur hyresgästerna upplever sitt boende, medan fastighetsägarbetyg handlar om hur man tycker att fastighetsägaren sköter sig. Koncerngenomsnittet för 2005 är index 65 för både NBI och fastighetsägarbetyg.