Det dröjer några månader till innan det finns ett formellt planprogram för Södra Älvstranden.
Men under invigningsdagarna, 16–18 juni, kommer idéer som finns om områdets framtid att presenteras.
Tanken var att stadsbyggnadskontoret skulle vara klara med ett planprogram för Södra Älvstranden till Götatunnelns invigning i juni. Men utvärderingen av de parallella stadsanalyserna, de sex förslagen från lagen med medborgare och experter, har tagit längre tid än beräknat. Den formella processen med planprogram med samråd och utställning kommer inte igång förrän efter sommaren.
Arbetsgruppen på stadsbyggnadskontoret har av en utvärderingsgrupp fått rekommendationer om vilka av de många idéerna i gruppernas förslag som bör prövas i planarbetet.
– Vi kan se att flera av lagen har liknande idéer, men de har placerat dem på olika platser, säger Lennart Widén, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Han påpekar att alla förslag behandlas och kommer att finnas med i en bilaga till planprogrammet.
Utställningar längs kajen
Under invigningen av Götatunneln har stadsbyggnadskontoret ett tält vid Skeppsbron där de presenterar hur långt de kommit i planeringen. Stadsbyggnadskontoret kommer också att ha en utställning i ett av tunnelrören.
Älvstranden Utveckling AB kommer också att ha utställningar längs kajen.
– Vi ska ha utställningar i ”fyrbåkar” längs kajen som beskriver hur där såg ut en gång i tiden. Där ska också finnas bilder från de parallella stadsanalyserna och så planerar vi en film som ska visas på storbildsskärm, säger Sten Imberg på Älvstranden Utveckling AB.
Elisabeth Gustafsson
Läs mer på www.alvstaden.se