Det är ingen slump att Göteborgs Stad äger Sveriges fjärde största energibolag.
– Möjligheten att kunna påverka infrastrukturen för energiförsörjningen är det viktigaste skälet för en kommun att äga sitt energibolag, säger Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi AB.
Under 1990-talet första hälft var det kris i Sverige och i kommunerna. Behovet av pengar var stort och många kommuner, till exempel Stockholm och Malmö, valde att sälja ut sina energibolag. Diskussionen fanns även i Göteborg, men beslutet blev att behålla bolaget i kommunal regi.
– Det innebär att vi kan göra stora och långsiktiga investeringar som ett börsnoterat företag inte har samma möjlighet att göra. I sådana bolag ställer ägarna ofta kortsiktigare krav på lönsamheten, säger Anders Hedenstedt.
Hållbart samhälle
För Göteborg Energis del innebär ägarens krav att bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart Göteborgssamhälle.
– Miljön är väl det första man tänker på när man hör ordet hållbart. Och ett tydligt exempel är utbyggnaden av fjärrvärmen, vilket lett till att Göteborgsluften är oerhört mycket bättre än för 20 år sedan, konstaterar Anders.
Fjärrvärmen, som till största delen tillverkas av spillvärme från bland annat industrierna på Hisingen, innebär att mängder av oljepannor och panncentraler har försvunnit. Utsläppen av föroreningar från uppvärmning har nästan försvunnit helt.
Bränsle för värmeverken runt om i Göteborg är naturgas, flis eller pellets. Renova levererar värme från avfallsförbränningen i Sävenäs och Gryaab från avloppsreningen i Rya. Olja används i mycket liten utsträckning.
Svarar för elnätet oavsett val
Efter avregleringen av elmarknaden 1996 kan man som elkonsument välja leverantör av el, men elnätet är knutet till en särskild leverantör. För de flesta göteborgare, utom de som bor i Askim och i södra skärgården, är det Göteborg Energi som svarar för elnätet.
– Det är en viktig uppgift att vårda elnätet och förnya det. Samtidigt har vi som mål att ligga under genomsnittspriset för elnät. Det klarar vi bra och är ett av de tolv företag som har de lägsta priserna på elnät i Sverige av cirka 170, säger Anders Hedenstedt.
Elisabeth Gustafsson