Betala för felundersökning?Jag köpte för två månader sedan en batteridriven Black & Decker skruvdragare och borrmaskin. Upptäckte med detsamma att maskinen wobblar något, dvs. den borrar och skruvar inte riktigt rakt. Säljaren tycker inte att det är något fel på maskinen och hävdar att om de ska skicka maskinen till reparation och det inte finns något fel på varan så måste jag stå för felundersökningskostnaden. Stämmer detta? Om ett fel finns på varan som du inte orsakat själv så har du rätt till ett kostnadsfritt avhjälpande, omleverans eller dylikt enligt Konsumentköplagen. Du ska i så fall inte betala någon felundersökningskostnad. Om varan inte har ett köprättsligt fel så har du inte rätt till kostnadsfri undersökning. Alltså – ja, säljaren kan ta ut en avgift för sin undersökning i så fall.Guldet var inte äktaJag har lämnat in två guldringar för försäljning till en guldaffär och köpt två andra ringar i samma affär. Säljaren värderade mina ringar och gav ett pris på de nya ringarna. Jag betalade för de nya ringarna och fick ett kvitto. Nu har säljaren kontaktat mig och säger att den ena ringen som jag lämnat in inte är av guld och vill att jag ska betala tillbaks 2.100 kr. Måste jag det? Köpet är ju avslutat. Säljaren är bunden av det genomförda köpeavtalet. I egenskap av fackman på området har han värderat de aktuella inbytesringarna och sålt nya ringar till dig som betalat mellanskillnaden för dessa. Köpet står fast och säljaren kan inte i efterhand begära ytterligare betalning av dig. Du får nog i denna affär anses ha varit i ”god tro”. Du hade alltså ingen anledning att misstänka att det gjorts något fel från säljarens sida. Ansvar för felmontering?Vi köpte hus för ca två år sedan. Den förra ägaren lät renovera badrummet för fyra år sedan. Nu har det uppstått en vattenläcka pga. felmonterad golvbrunn. Kan jag ställa krav på hantverkaren som gjorde jobbet (vi har fått kvitto på arbetet från förra ägaren), eller ska jag vända mig till den förra ägaren? Kan han i sin tur kräva hantverkaren på reparation trots att han inte längre äger huset? Den första frågan som man får ställa sig är om det här är ett dolt fel, eller om du borde ha märkt det när du fullgjorde sin undersökningsplikt. Anser du att det ska betraktas som ett dolt fel får du vända dig till säljaren med dina krav. Du kan inte ställa dina krav på hantverkaren, eftersom du inte beställt tjänsten och inte har något avtal med honom. Den förra ägaren får i sin tur i sådant fall kräva ersättning av hantverkaren.Värmen på ugnsluckan?På min nya spis har jag mätt upp att yttertemperaturen på ugnsluckan uppgår till 73 grader vid normal användning (225 grader). Eftersom jag har småbarn, känns det som farligt och alldeles för varmt. När jag klagade hos säljaren sa han att upp till 80 grader får man acceptera. Vilka normer gäller egentligen? Ja, ugnsluckan får enligt EU norm vara 80°C + rumstemperatur vid 200°C ugnsvärme, (alltså 100 – 105°C) Handtagen får enligt EU norm vara 50°C + rumstemperatur (alltså 70 – 75°C), medan vreden får vara 60°C + rumstemperatur (alltså 80 – 85°C). Konsumentverkets rekommendationer är högst 60°C för ugnsluckan och högst 55°C för handtag och vred. Tyvärr är det EU-reglerna som gäller.Prissänkning efter köp?För två dagar sedan beställde jag en vara i en internetbutik. Priset för varan var 2.899:- och den skickades från företaget igår kväll. Fyra timmar innan varan skickades iväg fick jag ett brev från företaget med veckans erbjudanden, och samma vara som jag beställt två dagar innan fanns med till priset av 2.499:-, dvs. 400 kronor billigare. Kan jag kräva att få tillbaka dessa 400 då varan inte hade skickats från företaget innan prissänkningen? Nej tyvärr, när du ingick avtal om köp av varan kostade den 2.899. Du kan alltså inte kräva att få tillgodoräkna dig en prissänkning som gjorts efter att ditt avtal kom till stånd. Försenad kristallkronaVi har köpt en kristallkrona med utlovad leverans för tre veckor sedan. Nu är den ytterligare försenad och levereras tidigast om fyra veckor. Hur mycket är skäligt att vi blir kompenserade med. Priset på kristallkronan är 7.000:-. Vi har blivit erbjudna 700 i tillgodohavande hos affären. Vad kan jag kräva?Vid dröjsmål av leverans av en vara har du rätt till ersättning för eventuella kostnader och utlägg du haft på grund av förseningen. Någon generell ersättning för försenad leverans har du inte rätt till. Du kan däremot ha rätt att häva avtalet på grund av att säljaren är i dröjsmål. Säljarens erbjudande om ett tillgodohavande i ditt fall får man se som plåster på såren, eftersom de inte är skyldiga att ge dig detta enligt konsumentköplagen.